Steg 1: Gör dig redo för tillväxt

Om du vill få ditt företag att växa måste du förbereda dig grundligt. Här hittar du vägledning till hur det går till.

 • 1. Se till att ha koll på kostnaderna och likviditeten

  Sund och hållbar tillväxt måste förberedas noggrant och omsorgsfullt, så att du är säker på att nettoresultatet ökar i takt med omsättningen, på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Om du inte har optimerat administrationen, organisationen, eller om du inte håller företagets utgifter i strama tyglar, kan det bli dyrt att öka försäljningen. Du måste samtidigt hålla ett öga på likviditeten, så att de eventuella investeringar inte gör att du saknar pengar när räkningarna ska betalas.

  Läs mer om likviditetsstyrning.

 • 2. Använd ditt nätverk

  Be gärna dina vänner och folk i din bransch om råd. Det kan öppna nya möjligheter som du inte lagt märke till tidigare och dessutom slipper du upprepa andras misstag. Överväg också att utvidga ditt nätverk genom att ta kontakt med någon som har erfarenhet av det som du vill pröva i just ditt företag. En kompetent styrelse (Board of Directors) som kommer med värdefulla råd kan vara till stor hjälp.
 • 3. Skapa utrymme för tillväxt

  Många entreprenörer och ägare till mindre företag har fullt upp med små och stora uppgifter som de måste hantera för att driva verksamheten. Det kan leda till att tillväxtinitiativ genomförs halvhjärtat, vilket i sin tur leder till bristande fokus och dåliga resultat.

  Fundera på om det finns administrativa uppgifter eller andra uppgifter som du kan delegera, utlokalisera eller nedprioritera, medan du arbetar på att skapa tillväxt. Dina tillväxtambitioner har större sannolikhet att bli verklighet om du kan ägna dem den uppmärksamhet som krävs.
 • 4. Varifrån ska tillväxten komma?

  För det första måste du ta reda på vilka möjligheter du har. Beroende på företagstyp finns det ett antal olika vägar som du kan ta för att skapa tillväxt:

  • Nya kunder
  • Nya marknader
  • Nya produkter eller tjänster
  • Nya möjligheter kring hållbarhet
  • Öka försäljningen till befintliga kunder
  • Nya försäljningskanaler, det kan vara nya fysiska butiker eller digitala
  • Fler eller bättre medarbetare
  • Digital kommunikation, nyhetsbrev och en närvaro digitalt
  • Fler medarbetare med spetskompetens

  Till att börja med bör du analysera varje område separat, och tänka igenom dina möjligheter inom vart och ett av dem. Du bör pröva alla möjligheter och inte fokusera så mycket på begränsande faktorer, som exempelvis resurser.

  Denna inledande övning ger dig en utgångspunkt för att prioritera din insats.

 • 5. Vad krävs för att lyckas?

  För att lägga ett extra lager på din analys, måste du undersöka de möjliga insatserna och titta på potentialen, sannolikheten att lyckas och vilka resurser som krävs.

  Det är nu som du ska förena entreprenörens kreativitet och optimism med bokhållarens realism, för att ge dig själv de bästa förutsättningarna att lyckas.

  Kunskap och rådgivning för att skapa tillväxt

  Du kan med fördel söka information hos Tillväxtverket eller ditt kommunala företagscenter. Här kan du både få snabba råd, konkret hjälp och delta i kurser med fokus på tillväxt. 

 • 6. Prioritera och välj ut dina insatsområden

  Nu har du en överblick över hur du ska gå tillväga och en realistisk bild av vad som krävs. Den här överblicken kan du använda för att prioritera dina insatser.

  Ett projekt kan ha en stor potential, men samtidigt vara dyrt och ta tid att förverkliga. Kanske är sannolikheten att nå framgång inte tillräckligt stor för att det ska vara värt att satsa på det initiativet. Den kan hända att det är bättre att börja med en enklare lösning. Det beror helt på företaget och situationen.

  Precis som i föregående punkt kan det löna sig att titta med ett kritiskt öga när du bedömer de olika möjligheterna. Beroende på initiativens omfattning bör du välja ut ett par av dem.
 • 7. Upprätta en plan och en budget

  Du måste lägga upp en konkret plan för ditt löpande arbete med att skapa tillväxt. Det gör du genom att lista de olika initiativen som du valt i åtgärdspunkter.

  Det betyder att du för varje initiativ ska identifiera alla de steg du måste vidta för att bedöma idén eller förverkliga den. Därefter ska du ange när du ska ha klarat av det första steget för varje initiativ. Det kan hända att du får kämpa lite. Men på så sätt håller du processen igång och ser samtidigt till att det inte bara blir en skrivbordsövning som rinner ut i sanden.

  Du måste även skapa en realistisk budget för hur din tillväxtplan kommer att påverka företagets ekonomi. På samma sätt som med själva planens innehåll måste du löpande följa upp budgeten för att se till att du håller dig inom de ramar som du satt upp.
  Du kan läsa andra guider om tillväxt på dessa sidor:
  Förverkliga din tillväxtplan
  Kontrollera status på dina tillväxtinitiativ

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.