Gör dig redo för tillväxt

Om du vill få ditt företag att växa måste du förbereda dig grundligt. Här hittar du vägledning till hur det går till.

 • 1. Se till att ha koll på kostnaderna och likviditeten

  1. Se till att ha koll på kostnaderna och likviditeten

  Sund tillväxt måste förberedas noggrant så att du är säker på att nettoresultatet ökar i takt med omsättningen. Om du inte har optimerat administrationen och organisationen, och om du inte håller företagets utgifter i strama tyglar, kan det bli dyrt att öka försäljningen. Samtidigt måste du hålla ett öga på likviditeten, så att eventuella investeringar inte betyder att du saknar pengar när räkningarna ska betala (läs mer om likviditetsstyrning)
 • 2. Använd ditt nätverk

  2. Använd ditt nätverk

  Be gärna dina vänner, folk i ditt professionella nätverk eller kanske andra i din bransch om råd. Det kan öppna nya möjligheter som du inte lagt märke till och dessutom slipper du upprepa andras dyrbara misstag. Du kan också överväga att utvidga ditt nätverk genom att ta kontakt med någon som har erfarenhet av det som du nu ska pröva i ditt företag. En kompetent rådgivande styrelse (Advisory Board) kan också vara till stor hjälp.
 • 3. Skapa utrymme för tillväxt

  3. Skapa utrymme för tillväxt

  Många entreprenörer och ägare till mindre företag har fullt upp med alla små och stora saker som de måste göra för att driva verksamheten. Det kan leda till att tillväxtinitiativ genomförs halvhjärtat, vilket i sin tur leder till bristande fokus och dåliga resultat. 

  Därför bör du fundera på om det finns administrativa uppgifter eller andra uppgifter som du kan delegera, utlokalisera eller nedprioritera under en period medan du arbetar på att skapa tillväxt. Dina tillväxtambitioner har större sannolikhet att bli verklighet om du kan ägna dem den uppmärksamhet som krävs.
   
 • 4. Varifrån ska tillväxten komma?

  4. Varifrån ska tillväxten komma?

  För det första måste du ta reda på vilka möjligheter du har. Beroende på företagstyp finns det ett antal olika vägar som du kan ta för att skapa tillväxt:

  - Nya kunder
  - Nya marknader
  - Nya produkter eller tjänster
  - Öka försäljningen till befintliga kunder (t.ex. efterförsäljning i form av serviceavtal eller tilläggsförsäljning)
  - Nya försäljningskanaler – t.ex. nya butiker eller webbförsäljning
  - Fler eller bättre medarbetare

  Till att börja med bör du analysera vart och ett av dessa områden var för sig, och tänka igenom dina möjligheter inom vart och ett av dem. Du bör pröva alla möjligheter och inte fokusera så mycket på begränsande faktorer, t.ex. resurser osv.

  Denna inledande övning ger dig en utgångspunkt för att prioritera din insats.
 • 5. Vad krävs för att lyckas?

  5. Vad krävs för att lyckas?

  Nu lägger du ännu ett lager till din analys och undersöker de möjliga insatserna och tittar på deras potential, sannolikheten att lyckas, när de kan förväntas ge resultat och vilka resurser som krävs.

  Det är nu som du ska förena entreprenörens kreativitet och optimism med lite av bokhållarens realism, så att du ger dig själv de bästa förutsättningarna för att lyckas.
  Kunskap och rådgivning för att skapa tillväxt

  Du kan med fördel söka information hos Tillväxtverket eller ditt kommunala företagscenter. Här kan du både få snabba råd, konkret hjälp och delta i kurser med fokus på tillväxt. 


  Om du har ett nystartat företag och behöver finansiering eller duktiga medarbetare, eller om du vill arbeta i ett nystartat företag, kan du besöka The Hub, som är Danske Banks plattform för entreprenörer. The Hub riktar sig till nystartade företag och mindre företag med tillväxtambitioner.
   
 • 6. Prioritera och välj ut dina insatsområden

  6. Prioritera och välj ut dina insatsområden

  Nu har du en överblick över de olika möjliga vägarna och en realistisk bild av vad som kan krävas, och vad det kan leda till. Denna överblick ska du använda för att prioritera din insats.

  Det ena initiativet kan innebära en enorm potential, men samtidigt vara dyrt och ta tid att förverkliga. Och kanske är sannolikheten att nå framgång inte tillräckligt stor för att det ska vara värt att satsa på det initiativet. Den kan hända att det är bättre att börja med en enklare lösning. Det beror helt på företaget och situationen. 

  Precis som i föregående punkt kan det löna sig att titta med ett kritiskt öga, när du bedömer de olika möjligheterna. Beroende på initiativens omfattning bör du välja ut ett par av dem – helst inte fler än 2–3 och satsa på dem.
 • 7. Upprätta en plan och en budget

  7. Upprätta en plan och en budget

  Nu ska vi gå från tanke till handling. Du måste lägga upp en konkret plan för ditt fortsatta arbete med att skapa tillväxt. Det gör du genom att bryta ned de olika initiativen som du valt i åtgärdspunkter.

  Det betyder att du för varje initiativ ska identifiera alla de steg du måste vidta för att bedöma idén eller förverkliga den. Därefter ska du ange när du ska ha klarat av det första steget för varje initiativ. Det kan hända att du får kämpa lite. Men på så sätt håller du processen igång och ser samtidigt till att det inte bara blir en skrivbordsövning som rinner ut i sanden.

  Samtidigt måste du lägga upp en realistisk budet för hur din tillväxtplan kommer att påverka företagets ekonomi. På samma sätt som med själva planens innehåll måste du löpande följa upp budgeten och se till att du håller dig inom de ramar som du satt upp. 
  Du kan läsa andra guider om tillväxt på dessa sidor:
  Förverkliga din tillväxtplan
  Kontrollera status på dina tillväxtinitiativ

Relaterat innehåll