Utvecklingen av internet, olika mobila enheter och sociala medier har bidragit till att kommunikation sker i vidare cirklar än förut. Information mellan människor blir till berättelser och engagerande dialoger i olika forum som till exempel LinkedIn, Twitter, Facebook och Instagram. Att företagets medarbetare delar sina synpunkter i olika inlägg kan visa sig vara viktigare än bolaget räknat med. I boken ”Så vinner du kommunikationskriget med berättelsen som vapen” skriver författaren Per Schlingman;

”Man har länge hävdat att 'medarbetarna är dina viktigaste ambassadörer' och nu är det mer relevant än någonsin därför att varje medarbetare själv har makten att kommunicera brett. När vi går från kommunikation till konversation så är en av de stora skillnaderna att alla deltar i konversationerna, inte bara företagsledningen eller de som ledningen utser. Alla blir plötsligt talespersoner.”

Nyvaket i ledningsgruppen
Det här innebär att medarbetarnas egna upplevelser och berättelser blir en allt viktigare del i hur företag skildras. Enligt Sara Sterner, föreläsare och konsult inom ”personal & employer branding” samt medgrundare till Agentum, är det långt ifrån alla som inser värdet av att skapa en företagskultur som är representativ för den bild företaget vill förmedla.

”Det är lite nyvaket i ledningsgrupperna. Många företag håller fast vid det gamla och stirrar blint på varumärket. De få som faktiskt börjat förändra sitt sätt att arbeta lägger också större vikt vid att rekrytera medarbetare som passar in i den kultur man vill skapa. Tyvärr är det största misstaget oftast att man inte förankrar de nya idéerna tillräckligt väl. Det räcker inte med att ha en ”kick off” och prata om vision och kommunikation, det måste planteras direkt i företagskulturen.”

Avgörande faktorer
”Om företaget vill framstå som modernt och nyskapande, se då till att arbetsplatsen verkligen är sådan! Skapa till exempel nya dagliga rutiner, möjlighet att kombinera arbetsliv med familjeliv och se framför allt till att själva arbetsmiljön är inspirerande. Det är vad medarbetarna kommer att berätta om och den bild som kommer att spridas.

Det är viktigt att cirklarna hänger ihop. Ett varnande exempel är när företag säger sig arbeta med 'disruptive innovation' men söker personal via platsannonserna i de traditionella morgontidningarna. Det blir platt fall direkt eftersom personer med innovativa karaktärsdrag troligtvis inte söker jobb via annons och företaget framstår inte heller som speciellt kreativt”, sammanfattar Sara.

Stämmer företagets ”corporate story” med medarbetarnas berättelser?
Ett inspirerande ledarskap ser till att företagets kärnvärden går som en röd tråd rakt igenom hela verksamheten – även praktiskt i den dagliga miljön på arbetsplatsen.

Sara avslutar med ett tips: ”Har man inte börjat med detta arbete ännu är det hög tid att sätta igång. Det kan verkligen göra skillnad för företagets framtid.”