Är du egenföretagare vet du att det finns vissa saker som tar både tid och kraft från det som verkligen är viktigt: affärerna.  För att du inte ska förlora för mycket tid är det viktigt att ha koll på de vanligaste utmaningarna för småföretagare.


1. Tiden räcker inte till

En risk när man driver företag är att man lägger sitt fulla fokus på att leverera mervärde till sina kunder och att fakturering och uppföljning därmed blir lidande.

Ett sätt att frigöra tid är att automatisera så mycket som möjligt. Välj ett ekonomisystem som har integration mot din internetbank. Det gör att du får ett helt digital flöde från att du får in en faktura till att den är betald och hamnar rätt i din bokföring.

Ett annat sätt att frigöra tid är att förenkla företagets utläggshantering. Det kan du till exempel göra genom att fotografera dina kvitton via en app i mobilen. Dessa kan sedan kopplas ihop automatisk med dina transaktioner på ditt företagskort och föras vidare till redovisningssystemet för bokföring.


2. Skapa ett effektivt kassaflöde

För många egenföretagare kommer kapitalet in regelbundet, men för andra yrkesgrupper kommer uppdragen mer oregelbundet. För dem är det viktigt att planera och se till att man alltid har pengar att leva av och betala sina utgifter med.

– Det är viktigt för att känna sig trygg med sitt kassaflöde så att inte onödig tid läggs på att känna oro över ekonomin, säger Anders Gullesjö, affärsområdeschef på Danske Bank.


3. Maximera avkastningen på överlikviditeten

När det är mycket att sköta kring företaget är det lätt hänt att eventuell överskottslikviditet inte kommer längre än till företagskontot. För att kapitalet inte ska minska i värde är det viktigt att du ser över möjligheten till mer lönsamma investeringsalternativ. Att låta pengarna ligga på ett bankkonto är nämligen en minusaffär just nu.

– Det kan göra stor skillnad, framförallt i en lågräntemiljö. Exakt vilka placeringar som passar bäst beror på syftet med placeringen och företagets situation. Ta hjälp av en av Danske Banks placeringsspecialister innan du beslutar dig för att placera företagets överskottskapital, säger Anders Gullesjö.


4. Planera för pensionen

För att maximera din allmänna pension behöver du ta ut en lön på 42 031 kronor per månad (2018). Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda och enligt Pensionsmyndigheten behöver du spara minst 4,5 procent av lönen eller överskottet för att kompensera detta.

– Vårt viktigaste råd är att ta tag i pensionsfrågan så tidigt som möjligt för att påverka din framtida ekonomi, säger Anders Gullesjö.

 

5. Minimera konsekvenserna av oförutsedda händelser

Försäkringar är en viktig del i ditt företagande. Om du saknar försäkringar saknar du också skydd mot till exempel sjukdom, skadad egendom, olyckor eller brott.

Det finns också andra saker som du måste ha koll på som småföretagare. Är du gift och saknar äktenskapsförord så kommer din respektive få halva bolaget vid separation eller dödsfall. Och vad händer om du och din kompanjon blir osams och ni inte har något kompanjonavtal med tillhörande kompanjonförsäkring?

– Många har ganska nyligen startat eget och då går man från att vara skyddad till att man måste skaffa sitt eget skydd, säger Anders Gullesjö.

Pensionsproblem eller svårigheter med bokföringen?

Danske Banks företagssektion är en attraktiv partner att utveckla affärerna med. Danske Bank erbjuder både experthjälp och produkter och tjänster för att stödja dig i din affär. Få hjälp med allt från pensionen, bokföring och redovisning till investeringar.

Oavsett om ni är ett enmansföretag, ett medelstort företag eller ett storbolag kan ni få hjälp med era utmaningar.

 

Erbjudande för Saco-medlemmar

För egenföretagare som är anslutna till Saco har Danske Bank tagit fram ett extra fördelaktigt erbjudande. I paketet ingår bland annat rådgivning kring ekonomi, pension och juridik. Du kan få tips på om du ska leasa eller köpa tjänstebilen, hur du ska placera ditt eventuella överskottskapital eller hur du ska tänka vid nyanställning, offertskrivande eller ägarskifte.

Nya tjänster adderas dessutom kontinuerligt.

– Våra rådgivare är specialister på småföretag och de utmaningar som småföretagare ställs inför.