– Man ska alltid se till att man minst har de förmåner som man hade haft som anställd, säger Anders Gullesjö, affärsområdeschef på Danske Bank.

Var tionde person som föds i dag kommer att bli minst 100 år, enligt SCB. Det kan innebära 30 år som pensionär. Att se över sin pension har därför blivit allt viktigare och är du egenföretagare är det extra viktigt. Enligt Pensionsmyndigheten har ungefär 9 av 10 anställda tjänstepension, men du som driver eget företag måste själv ansvara för detta.

– Runt var femte småföretag saknar kollektivavtal och har därmed ingen avsättning motsvarande tjänstepensionen, säger Anders Gullesjö.

Sätt pensionsfrågan på dagordningen

Pension är en av de viktigaste frågeställningarna för Danske Banks företagskunder.

Därför erbjuder banken dig och ditt företag att ta ett helhetsgrepp på pensionen. Vår samarbetspartner, Futur Pension erbjuder pensions- och försäkringslösningar som passar alla företag.

– Pensionsfrågan borde hamna högre upp på agendan för många företagare. Ska man kunna bygga upp ett kapital kring sin framtida pension måste man sätta igång. Men har man varit anställd och bolagiserat sin ekonomi kanske man inte tänker på att man måste ta ansvar själv.

Så mycket ska du spara

En bra tumregel är att spara cirka 4,5 procent av din lön för att kompensera den uteblivna tjänstepensionen.

– Det ligger i linje med de vanliga kollektivavtalen och är därför en bra riktlinje. Man ska alltid se till att man minst har de förmåner som man hade haft som anställd.

Det är dock stora skillnader i hur mycket småföretagare pensionssparar. En undersökning från Novus visar att 86 procent av småföretagarna har någon form av pensionssparande utöver den allmänna pensionen.

Det vanligaste beloppet att spara undan varje månad är mellan 5 000 och 10 000 kronor. Men totalt 43 procent sätter av mindre än 5 000 kronor per månad till sin egen pension.

– Hur mycket företagaren kan sätta av varje månad skiljer sig åt kraftigt, vilket i sin tur kommer att få konsekvenser för deras privatekonomi som pensionärer. Det bästa rådet är att varje person utgår ifrån sin egen situation eftersom det är så många faktorer som påverkar pensionen, säger Anders Gullesjö.
Men ju tidigare man börjar desto bättre. 

– Vårt viktigaste råd till företagskunderna är att börja sätta av till pensionen tidigt i karriären – varje missat år slår hårt både mot den allmänna pensionen och tjänstepensionen. 

25 000 i månaden

Många företagare drömmer om att ha kvar samma levnadsstandard som i dag när de går i pension. I en undersökning som Danske Bank har gjort uppger en av fyra att de tror sig behöva minst 25 000 kronor i månaden efter skatt som pensionär. Hur stort sparande krävs då för att detta ska vara möjligt? 

En person på 30 år, med en månadslön på 38 000 kronor (25 840 efter 32 procent skatt), som började arbeta vid 25 år och tecknar en tjänstepension i dag behöver sätta av cirka 7 900 kronor i månaden för att uppnå en pension på 25 000 kronor efter skatt. 

Mer om undersökningen:
Undersökningen är gjord av undersökningsföretaget Novus. 300 företagare med 1-9 anställda i storstadsområdena har medverkat.