Utveckling och finansiering

 • 1.  Måste produkten och organisationen anpassas? 

  Beroende på produkt och exportmarknad kanske du måste anpassa produkten efter den nya marknaden. Det kan, utöver språket, finnas andra förhållanden som ellagstiftning kring infrastruktur, miljö eller andra hållbarhetsrelaterade områden, patent med mera som kräver ytterligare ändringar. Då kan det krävas rådgivning av en advokat eller en patentbyrå.

  Det är inte många företag som redan från början besitter den kompetens som krävs för att lyckas i exportsammanhang. Det kan finnas språkliga och kulturella skillnader som kräver särskild kunskap. Medarbetare eller samarbetspartner med exporterfarenhet och som kan samhället, språket och kulturen i det berörda landet kan vara avgörande för möjligheterna att lyckas. 
  Info

  3 viktiga frågor att ta ställning till 

  1. Har organisationen den nödvändiga kunskapen eller krävs en uppgradering av kompetensen?
  2. Kan man göra det med utbildning eller måste den anskaffas i form av nyanställningar eller konsulter – eventuellt i exportlandet?
  3. Ska befintliga medarbetare flytta till utlandet? Och hur gör man när en medarbetare ska utstationeras (myndigheter, krav och lagstiftning)?

 • 2.  Vilka risker bör du räkna med? 

  Det säger sig själv att risker ökar vid handel med utlandet, jämfört med hemmamarknaden, där du känner till lagar, regler och praxis. Du kan riskera att kunderna inte betalar. Du kan förlora pengar på grund av valutafluktuationer. Dina produkter kan skadas på väg ut i världen, eller försvinna helt under transporten.

  Genom att arbeta systematiskt, känna till och definiera eventuella risker, kan ditt företag hantera händelser som kan hindra er från att nå era mål. Det gäller framför allt att känna till och definiera sina risker. Det finns en rad produkter och tjänster som gör det möjligt att begränsa exportrisken väsentligt: remburs, utländskt inkasso, garantier, säkerheter, exportfinansiering och försäkringar. 

  En stor del av det kan vi som bank hjälpa dig med. Det kan du läsa mer om i rutan nedan.

  SEK (Svensk Exportkredit) kan erbjuda betalningssäkerhet via garantier eller andra säkerheter. SEK kan också hjälpa till med att bedöma om en kund är kreditvärdig.

  Risken att förlora pengar är en sak. En annan risk ligger i att säkra verksamhetens kunskap och kontaktnätverk. Om en nyckelmedarbetare plötsligt försvinner kan det få långtgående konsekvenser. Vi rekommenderar därför att du inrättar interna processer för kunskapsdelning.
  Info

  Så begränsar du risken

  Du har många olika möjligheter att begränsa lands-, leverantörs- och kundrisk när du handlar med utlandet. På bankspråk kallas detta Trade Finance.

  Läs mer om Trade Finance
 • 3.  Finansiering av expansionen

  De flesta företag har behov av extra kapital när nya marknader ska erövras. Produkten kanske måste breddas eller anpassas, det kanske krävs investeringar i fastigheter, marknadsanalyser, samhällsanalyser med bl a hållbarhet som viktiga delar, förstärkning av försäljningsaktiviteterna, utbildning av medarbetare eller nyanställning. 

  Allt detta kostar pengar och måste finansieras. Frågan är bara hur. Har företaget tillräckligt med eget kapital eller krävs extern finansiering? Vi kan hjälpa till med att sätta samman en finansieringslösning, som i vissa fall även inkluderar externa aktörer. Kontakta oss på chatt eller telefon så ger vi dig mer information om hur vi kan hjälpa dig.
  Vi har även satt samman andra guider om internationell expansion som du kan läsa här:
  Överblick och strategi
  Start och utvärdering

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.