Start och utvärdering

 • 1. Start

  Produkt, organisation och finansiering är på plats. Nu ska exportplanen verkställas. Du måste genomföra ett antal praktiska förändringar. Bland annat måste du få ordning på den dagliga ekonomin, och det kan vara ganska komplicerat:

  • Måste vi ha konton i utlandet?
  • Vilka kreditfaciliteter finns i exportlandet?
  • Hur ser betalningsstrukturen ut i landet?
  • Hur ser reglerna kring Know-your-customer och penningtvätt ut?
  • Vilka medarbetare behöver kreditkort?
  • Är företagets betalningsflöden optimala?
  • Hur styr man likviditeten?
  • Hur går ränteoptimering och valutakurssäkring till?
  • Hur kan man begränsa risken för förlust på exportorder?

  Vi har en rad lösningar som kan hjälpa ditt företag med ovanstående. Och vi kan ge råd om vilka av dem som är mest relevanta för just ditt företag.

  Dessutom kan våra digitala tjänster ge dig kontroll och överblick över företagets dagliga ekonomi.

 • 2. Redovisning och rapportering

  Redovisning i olika länder är mer komplicerat än i ett enskilt land, och det kräver en bra revisor. För att säkerställa att ledningen har överblick över utvecklingen bör ditt företags ekonomifunktion, eventuellt i samarbete med revisorn, leverera löpande lönsamhetsberäkningar och rapporter. Det är bara på det sättet som ledningen kan följa upp planerna och konstant optimera och anpassa verksamheten. 
 • 3. Juridiska aspekter och praxis

  I synnerhet om du vill satsa utanför EU kommer du att bli varse att avtalsregler, tull- och exportregler och praxis skiljer sig från i vårt land. 

  Betalningar i utländsk valuta kan vara belagt med restriktioner. Det kan krävas särskilda godkännanden eller licenser för att skicka varor. Om du ska anställa medarbetare i utlandet måste du ta hänsyn till den arbetslagstiftning som gäller i landet. Detsamma gäller skattelagstiftningen.

  Våra utlandsrådgivare kan berätta för dig hur du ska hitta rätt. Ofta rekommenderar vi att man söker ytterligare rådgivning hos en advokat, revisor eller Eksportrådets jurister. 
 • 4. Utvärdering

  Nu är sanningens timme inne. Hur har den internationella expansionen gått? Hade du rätt strategi och en bra affärsplan? Och vad har ni lärt er inför en eventuell ytterligare expansion?

  Vi kan hjälpa till med benchmarking och konstruktiva framåtriktade analyser som ger förslag till förbättringar.

  Vill du bli kund?

  Är du intresserad av att Danske Bank hjälper dig och ditt företag så kan du skicka in en kund ansökan till oss.

  Bli kund

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.