Överblick och strategi

 • 1.  Vilka nya marknader och hur?

  Många företag ser behov av att expandera utomlands för att kunna fortsätta växa. Våra nordiska grannländer och Tyskland kan vara en bra början. 

  Först och främst måste det finnas en efterfrågan på företagets produkter och tjänster i det berörda landet. Därför bör du samla in kunskap om målgrupper, konkurrenter och andra marknadsförhållanden som t ex hållbarhetsfrågor på den nya marknaden. 

  En grundlig analys av hinder och möjligheter på marknaden – i kombination med ditt företags styrkor och svagheter, är en bra grund för att kunna fatta beslut om att satsa på den berörda marknaden eller inte. 

  Om du kommer fram till att det finns möjligheter för ditt företag i utlandet måste du lägga upp en övergripande strategi för hur du ska gripa dig an expansionen: Vilket land ska du välja? Ska du starta ett nytt företag i utlandet, eller köpa ett befintligt? Ska du träffa avtal med en agent? Ska produktionen flytta med? Och var ska huvudkontoret ligga?
 • 2.  Vem ska hjälpa till i den här fasen? 

  Det finns massor av hjälp att hämta. Det finns sådant som är gratis. Du kan prata med folk som har erfarenhet av internationell handel och allra helst av det land som du vill exportera till. Kontakta ett exportnätverk eller en erfarenhetsgrupp med chefer från olika företag i olika branscher eller exportmarknader. 

  Du kan naturligtvis också få hjälp hos Danske Bank och dra nytta av bankens analytiker som har särskilda kunskaper om de ekonomiska förhållandena på den enskilda marknaden eller inom ett eventuellt uppköpsföretag. 

  Du kan också få mer information hos:

  Verksamt: Oberoende rådgivning och stöd.

  Business Sweden: Inledande marknadsrådgivning och behovsfastställande, sektorrapporter, analyser, bidragsprogram osv.

 • 3.  Affärsplanen är helt avgörande för framgång

  Du måste ha klart för dig att det kostar att exportera. Det är resurskrävande att ta reda på behoven av din produkt på den nya marknaden, och att anpassa produkten och organisationen. 

  Därför är det viktigt att uppnå en viss försäljningsvolym. Och det är här som affärsplanen kommer in i bilden. På Verksamt finns verktyg som kan hjälpa till att skapa en affärsplan och din revisor och våra företagsrådgivare kan bidra med sina synpunkter.

 • 4.  Juridiska aspekter och praxis 

  I synnerhet om du vill satsa utanför EU kommer du att bli varse att avtalsregler, tull- och exportregler och praxis skiljer sig från de i Sverige. 

  Betalningar i utländsk valuta kan vara belagt med restriktioner. Det kan krävas särskilda godkännanden eller licenser för att skicka varor. Om du ska anställa medarbetare i utlandet måste du ta hänsyn till den arbetslagstiftning som gäller i landet. Detsamma gäller skattelagstiftningen.

  Våra experter kan berätta för dig hur du ska navigera i det här universumet. Ofta rekommenderar vi att man söker ytterligare rådgivning hos en jurist, revisor eller Business Swedens experter. 

  Vi har även satt samman andra guider om internationell expansion som du kan läsa här:
  Utveckling och finansiering
  Start och utvärdering

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.