Förberedelserna för att sälja ditt företag är ett löpande arbete

Som företagsägare bör du tidigt fundera över vad du vill ska hända med företaget den dag du inte vill äga det längre.

 • 1. Många möjligheter – fundera över dem löpande

  Överlåta företaget till dina barn, sälja till en konkurrent, sälja till en anställd eller sälja till en finansiell investerare? Du har många möjligheter när du vill få en ny ägare till ditt företag.

  Även om det inte är så många ägare som har en företagsförsäljning på dagordningen bör du ändå fundera över vad som ska ske med ditt företag på sikt. Det är bara på det sättet du kan få de bästa förutsättningarna för att få en lösning och ett pris som passar dig.

  Med andra ord bör förberedelserna inför en försäljning av företaget eller en överlåtelse börja lång tid innan det är dags. Det här är något som i princip varje företagsägare bör fundera över.
 • 2. Vad vill du?

  Som företagsägare måste du först och främst ta ställning till dina egna preferenser. Drömmer du om att lägga frukten av ditt hårda arbete i händerna på dina barn, vill du att dina befintliga medarbetare ska ta över eller vill du bara få ut högsta möjliga pris? Föredrar du att behålla företaget så länge som möjligt, eller föredrar du att sälja företaget så att du får en lång pension eller tid att genomföra andra projekt?

  Du måste själv bestämma dig för hur du vill göra. Därefter kan du fastställa vilka möjligheter du har. 
 • 3. Hur mycket är företaget värt?

  För att kunna få en bild av din framtida ekonomiska situation och dina möjligheter måste man först göra en inledande bedömning av företagets värde. För många företagsägare är det helt avgörande för de privatekonomiska möjligheterna.

  Värderingen av företaget bör göras av någon som är van att göra företagsvärderingar.  Värderingen ska vid denna tidpunkt endast ses som en indikation. Det slutliga priset kan skilja sig från indikationen eftersom marknaden avgör vad det slutliga priset blir.
 • 4. Konsekvenser för privatekonomin

  Nu är tiden inne att titta över din privatekonomi och se hur den ser ut i dag och få en bedömning av den framtida ekonomin.

  Du ska tillsammans med din bank och övriga rådgivare titta över dina personliga tillgångar och se vilka möjligheter du har. Vad kan du göra i dag och hur kommer det att se ut framöver? Och hur vill du leva ditt liv? 
 • 5. Öka företagets värde

  Det kanske låter banalt, med det här steget handlar om att maximera företagets värde. Många företagsägare säger säkert att det är något som de arbetar på varje dag. Men nu handlar det om att aktivera den kunskap som man inhämtat under de tidigare stegen.

  Tidpunkten och formen för ägarbytet, och det som värderingen avslöjade, kan få en stor betydelse för de beslut du fattar i dag. Om du vill sälja snabbast möjligt till en extern part till högsta möjliga pris kanske du ska trimma företagets kostnader och optimera kassaflödet, medan det kan vara förnuftigt att göra större investeringar om du vill kunna lämna över ett starkt företag till dina barn i framtiden.

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.