Du överlåter ditt företag till en ny ägare

 • 1. Transaktionens uppbyggnad och beskattning

  När du ska överlåta ditt företag till en ny ägare måste du ha ordning på en rad ekonomiska, skattemässiga och juridiska frågor. Det börjar med själva uppbyggnaden av transaktionen.

  Oavsett om du säljer till en extern part, överlåter till en familjemedlem eller säljer till nuvarande medarbetare ska själva transaktionens uppbyggnad nu definieras. Tillgångarna som ska överlåtas ska definieras exakt och det gäller att hitta den bästa möjliga transaktionssammansättningen.

  Du måste även ta hänsyn till de skattemässiga konsekvenserna av de olika möjligheterna. Då kan du behöva ta hjälp av en skatterådgivare, revisor eller någon annan typ av specialistrådgivare.
 • 2. Ramarna måste definieras och möjligheterna avgränsas.

  Nu ska förhandlingarna med köparna sättas igång. De ekonomiska och praktiska ramarna för transaktionen ska fastställas. Du ska också välja om du vill gå vidare i processen med en eller flera möjliga köpare.

  Här får du användning för rådgivning från en rådgivare i företagsförsäljning, revisor, advokat eller din bank.
 • 3. Val av köpare och företagsöverlåtelse

  Under det här steget öppnar du företagets böcker för en eller flera potentiella köpare, så att de kan göra en slutlig genomgång av räkenskaperna (due diligence). Därefter följer de avslutande förhandlingarna.

  Om förhandlingarna avslutas i enighet utarbetas försäljningsdokumentationen, varefter företagets tillgångar kan överlåtas till den nya ägaren. Sedan är tiden inne att lämna över nycklarna till ditt företag som nu har nya ägare.

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.