Genom att ta fram en noggrann plan får din bostadsrättsförening och dess styrelse ett helhetsgrepp på fastighetsförvaltningen för en lång tid framöver – i vissa fall upp till 30 år. Med en underhållsplan vet styrelsen till exempel när fasadmålning behöver göras, husets stammar bytas eller fönsterkarmar renoveras, det vill säga åtgärder som ligger utanför den löpande fastighetsförvaltningen.

Det blir också enklare att räkna ut hur mycket pengar föreningen bör lägga undan i en reparationsfond för att ha råd att ta hand om huset på bästa sätt. Att ta fram en detaljerad underhållsplan kan vara en komplex uppgift och många bostadsrättsföreningar vänder sig därför till specialiserade företag för att köpa den hjälpen. Om styrelsen vill göra planen på egen hand finns olika digitala verktyg online samt mallar att ladda ned.

Än så länge finns det inte några formella krav som talar om hur och när medel ska avsättas till fastighetens underhåll, det är alltså helt upp till bostadsrättsföreningen att bestämma reglerna som ska skrivas in stadgarna. Lagkrav eller inte – fördelarna är uppenbara.

8 fördelar med att skapa och följa en underhållsplan:

  •  Den främjar en välskött fastighet med ökad trivsel och nöjda föreningsmedlemmar.
  • Styrelsen får en tydlig överblick på framtida behov, åtgärder och kostnader. På så vis kan föreningen undvika något alla brf ogillar ¬– oväntade reparationer och utgifter. 
  • Med husets skick fastställt kan styrelsen planera och finansiera kommande större kostnader över tid, till exempel genom regelbundna avsättningar. Vilket i sin tur kan minska risken för plötsliga avgiftshöjningar eller behov av extra kapitaltillskott.
  • Underhållsplanen kan fungera som checklista vid den årliga genomgången av huset.
  • Den kan användas som underlag för diskussion och information angående hållbarhetsarbete, ekonomi och årsredovisning till både medlemmar och vid styrelsearbete.
  • Det ger bostadsrättsföreningen en dokumenterad sammanställning som kan överlämnas till nästkommande styrelseledamöter – lite som en stafettpinne.
  • Vid omförhandling av lån i din bostadsrättsförening kan en uppdaterad och genomarbetad underhållsplan ha inverkan på lånevillkor och räntor. Även försäkringspremier kan påverkas när fastigheten är i dokumenterat gott skick.
  • Värdet i respektive medlems bostadsrätt bevaras eller till och med ökar när huset är välvårdat och potentiella köpare kan känna sig trygga med brf soliditet och att föreningen känner sitt hus väl, både på ut- och insida. 

Källa: Bostadsrätterna, SBC och HSB