I en bostadsrättsförening är det styrelsens ansvar att kontakta en certifierad energiexpert och se till att föreningen har en uppdaterad energideklaration. Enligt lag ska en ny energi-deklaration göras vart tionde år och deklarationens sammanfattning måste placeras synligt i trapphuset, till exempel vid entrédörren. 

Energideklarationens innehåll

På Boverkets hemsida beskrivs energideklarationens innehåll i detalj. Den visar bland annat uppgifter om energiklass, energiprestanda (som från den 1 januari 2019 uttrycks i primärenergital i stället för specifik energianvändning), energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och värmesystem, om radonmätning är utförd eller inte (och i så fall uppmätt värde), om ventilationskontroll (OVK) är utförd samt en mängd andra punkter. 

Hur kan då en bostadsrättsförening påverka sin energianvändning? 
Det är viktigt att förbättringar sker på både kort och lång sikt. Ett första steg är att prioritera åtgärder efter behov och föreningens ekonomiska förutsättningar. Med andra ord, det börjar med ett gediget styrelsearbete. Styrelsen kan till exempel minska energianvändningen genom att se över:

  • Värmeförbrukning – beror på flera faktorer som byggnadsår, storlek på lägenheter, årstid och uppvärmningsalternativ. Gå igenom hela husets förbrukning och informera medlemmarna om hur de själva kan göra skillnad. Varje grads sänkning av temperaturen minskar energikostnaderna upp till fem procent. 
  • Tilläggsisolering – kan minska energiförbrukningen genom isolering av tak eller tätning av fönster.
  • Ventilation – se till att ventilationssystemet är väl justerat efter husets behov. Passa på att effektivisera när något ändå behöver åtgärdas.
  • Vattenförbrukning – informera medlemmarna om att åtgärda rinnande kranar och toaletter i respektive bostadsrätt samt att byta till snålspolande munstycken till dusch och kranar.
  • Tvättstugan – ersätt gamla maskiner till nya och mer energisnåla alternativ.
  • Belysning i trapphus – använd LED-lampor samt närvaro- och dagsljus styrning. 
  • Uppvärmning – det finns flera alternativ såsom fjärrvärme, bergvärmepump eller biobränslepanna. Dessa är ofta bättre för miljön och mer lönsamma för en brf än olje- och eluppvärmning. Ta kontakt med en lokal leverantör för att stämma av vad som passar fastigheten och området bäst.
  • Syna förbrukningen – genom att regelbundet läsa av el, vatten, värme och gasmätare får föreningen statistik över den löpande förbrukningen och kan lättare upptäcka om något värde avviker, exempelvis vid en vattenläcka. 

Vill du veta mer eller har frågor om energideklarationen? På Boverkets och Energirådgivningens webbplatser finns flera tips och detaljerad information. Där kan du också ladda ned handböcker för bostadsrättsföreningar i PDF-format.

Källa: Boverket och Energirådgivningen