Pension och försäkring

Danske Bank erbjuder, via Danica Pension, pensions- och försäkringslösningar som passar alla företag, små som stora, både med och utan kollektivavtal. Ta hjälp av våra försäkringsspecialister och hitta rätt försäkringsupplägg för dig och dina medarbetare.

 

Som arbetsgivare är det av största vikt att ta ansvar för att både medarbetarna, och du själv som företagare, har rätt pensionslösning och försäkringsskydd. Det hjälper vi dig med. Vi har också lösningar för att växla lön eller bonus mot en tjänstepension, samt koncept för de som tjänar över tio inkomstbasbelopp per år – tiotaggare. Dessutom kan vi hjälpa dig så att du och dina medarbetare har rätt försäkringsskydd vid sjukdom, olycksfall eller vid dödsfall.

Belopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Totalbelopp efter 5 år

173 536 kr


Öppna ISK
Boka ett eMöte


Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen. Observera att de pengar du placerar både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Tjänstepension

När du väljer Danica Pension för din tjänstepension ger du ditt sparande de bästa förutsättningarna till en god långsiktig avkastning.

Hos oss får du alltid:

  • Låga avgifter.
  • Kostnadsfria fondbyten.
  • Trygghetstjänsten Fri flytträtt – Du kan flytta dina placeringar om du inte skulle vara nöjd.
  • Trygghetstjänsten Fondbytesgaranti – Fondköp utan inväntan av likvid vid fondbyte.
  • Trygghetstjänsten Oberoende urval – Fondutbud utvalt i samarbete med en oberoende part.
  • Trygghetstjänsten Hållbarhetsgranskning – Ett flertal oberoende hållbarhetsgranskningar av fondutbudet.

Läs mer om tjänstepension hos Danica Pension

Kapitalförsäkring - ett enkelt sätt att spara

 

Kapitalförsäkring Depå är en sparandeform som passar företag som sparar större belopp och vill kombinera värdepappersdepåns flexibilitet med kapitalförsäkringens fördelar. Du kan i princip handla med alla typer av värdepapper så som aktier, fonder och aktieindexobligationer. Vilka placeringar som är möjliga skiljer sig delvis åt mellan olika depåinstitut, exakta placeringsriktlinjer tillhandahålls av dem.

Läs mer om kapitalförsäkring hos Danica Pension

Relaterat innehåll