Pension och försäkring

Danica Pension har pensions- och försäkringslösningar som passar alla företag, såväl det stora som det mindre, både med och utan kollektivavtal. Våra försäkringsspecialister på bankkontoren hittar rätt försäkringsupplägg för dig och dina medarbetare.

Danica Pension

Som arbetsgivare är det av största vikt att ta ansvar för att både medarbetarna, och du själv som företagare, har rätt pensionslösning och försäkringsskydd. Vi har dessutom lösningar för att växla lön eller bonus mot en tjänstepension. Även koncept för så kallade "tiotaggare", alltså de som tjänar mer än tio basbelopp per år, kan erbjudas av Danica Pension. Vi kan också hjälpa dig så att du och dina medarbetare har rätt försäkringsskydd vid sjukdom, olycksfall eller vid dödsfall. Våra försäkringsspecialister på bankkontoren hittar rätt försäkringsupplägg för dig och dina medarbetare.

Danica Pension är ett nytänkande försäkringsbolag som tillhör Danske Bankkoncernen. Till exempel var Danica pionjärer inom den fria flytträtten av pensionskapital. Naturligtvis kommer vi att fortsätta medverka till att försäkringsbranschen utvecklas vidare i framtiden. Vi anser att det är en självklar rättighet för dig och ditt företag att kunna förfoga över det pensionskapital ni har byggt upp. Vi vill fortsätta att förbättra och förenkla villkoren för kundernas bästa. Att pensioner och försäkringar går från otydlighet och snårighet till tydlighet och självklarhet.

Läs mer om pension och försäkringar på Danicas hemsida

Kontakt

Danica Pension


Tel: 0752-48 10 00
Fax: 0752-48 47 25

E-post: kundservice@danica.se

Relaterat innehåll