Pension och försäkring för företag

Danske Bank erbjuder, via Danica Pension, pensions- och försäkringslösningar som passar alla företag, små som stora, både med och utan kollektivavtal. Ta hjälp av våra försäkringsspecialister och hitta rätt försäkringsupplägg för dig och dina medarbetare.

 

Som arbetsgivare är det av största vikt att ta ansvar för att både medarbetarna, och du själv som företagare, har rätt pensionslösning och försäkringsskydd. Det hjälper vi dig med. Vi har också lösningar för att växla lön eller bonus mot en tjänstepension, samt koncept för de som tjänar över tio inkomstbasbelopp per år – tiotaggare. Dessutom kan vi hjälpa dig så att du och dina medarbetare har rätt försäkringsskydd vid sjukdom, olycksfall eller vid dödsfall.

Tjänstepension – fondsparande för trygghet och guldkant

En tjänstepension är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen för både för ägare och medarbetare. Den passar dig som vill ha en bra levnadsstandard efter pensionen genom att spara i en fondportfölj som anpassas efter hur länge till du vill arbeta. Fördelen är att du kan sätta av pengar till pensionen och balansera fondinnehavet beroende på situationen.

Hos oss får du alltid:

  • Låga avgifter.
  • Kostnadsfria fondbyten.
  • Trygghetstjänsten Fri flytträtt – Du kan flytta dina placeringar om du inte skulle vara nöjd.
  • Trygghetstjänsten Fondbytesgaranti – Fondköp utan inväntan av likvid vid fondbyte.
  • Trygghetstjänsten Oberoende urval – Fondutbud utvalt i samarbete med en oberoende part.
  • Trygghetstjänsten Hållbarhetsgranskning – Ett flertal oberoende hållbarhetsgranskningar av fondutbudet.

Läs mer om tjänstepension hos Danica Pension

Kapitalförsäkring – schablonskatt och enklare deklaration

 

Inom en kapitalförsäkring kan du handla med alla typer av värdepapper, exempelvis aktier, fonder och aktieindexobligationer. Sparformen är schablonbeskattad och kan liknas vid ett investeringssparkonto för företag. Den passar dig som vill investera större belopp och handla aktivt. Fördelen är att eventuella vinster schablonbeskattas och du slipper deklarera varje försäljning eller fondbyte.

Läs mer om kapitalförsäkring hos Danica Pension

Relaterat innehåll