Valutahandel

Vi erbjuder företag med exponering mot marknader utanför Sverige rådgivning kring hantering av valutarisker. Våra specialister hjälper företag att analysera effekterna av valutarörelsers påverkan på resultat, balansräkning och kassaflöden. Med utgångspunkt i det enskilda bolaget erbjuder vi våra kunder lämpliga strategier för sin valutahantering.

Det finns olika sätt att handla valuta på. Förutom att växla för betalningar och överföringar omgående, kan företag valutasäkra för att skydda sig mot framtida valutakurssvängningar. Svängningar i valutakursen kan leda till oförutsedda förluster, exempelvis om ett företags budget baserats på en fördelaktigare kurs än vad det faktiska utfallet blir. Genom att valutasäkra låses valutakursen fast för det framtida valutaflödet.

Bästa bank inom valutahandel enligt Prospera

För fjärde året i rad är Danske Bank rankad etta inom valutahandel i TNS Sifo Prosperas undersökning. Prospera mäter kundnöjdheten bland stora bolag, genom att fråga finans och treasurychefer hur de bedömer olika marknadsaktörer utifrån en mängd faktorer från finansiell kompetens till servicenivå. I den senaste undersökningen, ”Foreign Exchange 2018 Sweden”, tillfrågades 74 organisationer, vilka sammantaget rankade Danske Bank högst bland alla aktörer inom valutahandel.
Valutahandel

Mer information

 • Client advisory rådgivning

  Client advisory rådgivning

  Client Advisory teamet erbjuder skräddarsydd rådgivning inom finansiella risker på en strategisk och lätt implementerbar nivå med fokus på valuta- ränte- och råvarurisker. Vi kartlägger er verksamhets finansiella risker och illustrerar på ett enkelt och holistiskt sätt hur de kan påverka er affär samt långsiktiga finansiella mål.

  Genom att kombinera analys och matematiska modeller med djup kompetens av finansiella marknader kan vi erbjuda flexibla och kostnadseffektiva lösningar för att hantera finansiell risk. Våra analyser är enkla att förstå och efterföljande lösningar är enkla att implementera i er dagliga verksamhet, med målet att ni kan göra de rätta finansiella besluten för att understöda era långsiktiga strategiska och finansiella mål.

  Vårt team består av 30 erfarna analytiker i Norden som inkluderar både matematiker och ekonomer samt experter med djup förståelse kring riskhantering, kartläggning av risk och användningen av finansiella instrument för strategiska affärsändamål.
 • Valutakonto

  Valutakonto

  Om man har återkommande betalningsflöden i utländsk valuta kan ett valutakonto vara passande. Ett valutakonto ger en bra överblick över flöden i utländsk valuta, och om man både har in- och utflöden i samma valuta undviks onödiga växlingar och valutarisk. Ett valutakonto går att öppna i de flesta konvertibla valutor. Räntesatsen sätts för respektive valuta. Kontakta din företagsrådgivare eller ring oss på 0752-48 49 30 för mer information.
 • Valutakurser

  Valutakurser

  Här hittar du utvalda valutakurser och räntesatser. Vill du få information om särskilda priser är du välkommen att kontakta oss.

  Om du vill omvandla ett belopp från en valuta till en annan kan du göra det med vår valutaomvandlare.

 • Produkter

  Produkter

  Spotaffär 

  En spotaffär är en växling från en valuta till en annan, till den kurs som råder när affären görs. Likvid i en spotaffär är för de flesta valutapar två dagar efter det att affären görs, förutsatt att det ej är helgdag i något av länderna för de involverade valutorna. Se vår helgkalender för 2018 här.

   

  Valutatermin

  En valutatermin är ett bindande kontrakt om att växla ett visst belopp i en valuta till ett förutbestämt belopp i en annan valuta, på en förutbestämd dag i framtiden. Genom en valutatermin skyddar företaget sig alltså mot valutakurssvängningar då valutakursen är säkrad.

   

  Valutaswap

  En valutaswap är en produkt som lämpar sig för företag som har både in- och utflöden i utländsk valuta. En valutaswap är ett bindade kontrakt där man avtalar om att köpa (sälja) en viss valuta mot en annan, för att sedan sälja (köpa) tillbaka vid ett framtida tillfälle. På så sätt minimeras valutakursrisken.

   

  Valutaoption

  En valutaoption ger mer flexibilitet än en valutatermin, då köparen av en valutaoption har en rättighet (men ingen skyldighet) att växla till en förutbestämd valutakurs. Valutaoptioner kan kombineras i strukturer efter företagets specifika behov. En djupare presentation över de vanligaste optionsstrukturerna finns här.
 • Utlandsbetalningar

  Utlandsbetalningar

  Om du betalar eller tar emot gränsöverskridande betalningar, finns det vissa regler och förfaranden som ska iakttas. Till exempel att ni anger rätt IBAN och BIC. För betalningar mellan EU-länderna, måste du också uppfylla EU-kraven.

  Danske Banks Cash Management- och affärssystem är effektiva verktyg som kan göra gränsöverskridande betalningar enklare och mer kostnadseffektiva.

  Läs mer om utlandsbetalningar.

 • OneTrader

  OneTrader

  OneTrader är vår webbbaserade fullserviceplattform för valutahandel. OneTrader kan skräddarsys efter dina individuella behov och önskemål. Plattformens funktioner omfattar allt från djupgående pre trade-marknadsanalys till förstklassiga post trade-tjänster.

  Läs mer om OneTrader.
 • LEI

  LEI

  Du behöver skaffa en LEI-kod (Legal Entity Identifier) till ditt företag, din sammanslutning eller din stiftelse om du i företagets namn handlar med värdepapper eller derivat (inklusive terminsaffärer) som kan handlas med på börser eller andra finansiella handelsplatser i Europa (EEA). Detta kan till exempel vara välkända börser som Nasdaq Stockholm eller mindre handelsplatser som First North.

  Läs mer om LEI.

 • Research

  Research

  På Danske Banks Research hemsida hittar du prognoser och analyser. Vi har specialiserade team som bevakar ett brett spektrum av marknader och ekonomier, med fokus på makroekonomi, valutor, aktier, kredit- och räntemarknaden. Du når hemsidan här.

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.