Optimera ditt företags energiförbrukning 


Blir mer kostnadseffektiva och klimatsmarta. Vår samarbetspartner inom intelligent energioptimering, KTC, erbjuder ett brett utbud av moderna energitjänster som kan sänka dina kostnader, optimera energiprestandan och hjälpa dig att få en så bekymmersfri fastighetsdrift som möjligt.

Framtidssäkra fastigheter med KTC:s Energianalys

Med tjänsten ”Energianalys” erbjuder KTC en analys och optimering av din fastighets befintliga energisystem. Utifrån fastighetens unika förutsättningar tar KTC fram en optimal och skalbar systemdesign som kan hjälpa er minska både miljöbelastning och kostnader. Efter avslutad analys finns möjlighet att välja till KTCs eftermarknadstjänster där anläggningens energiförbrukning och driftunderhåll ses över. Vill ni sköta hanteringen på egen hand ingår KTCs molnbaserade verktyg som erbjuder överblick över fastigheten.

Syftet är att identifiera genomförbara och lönsamma åtgärder som minskar energiförbrukningen. Arbetet med energianalysen resulterar i många fall i en möjlighet att vidareutveckla verksamheten, sänka driftskostnaderna, minska klimatpåverkan och bli mer hållbar.

man jobbar i serverskåp
ktc-medarbetare går in genom dörr

Det här ingår i KTC:s Energianalys:

  • Platsbesök och intervjuer
  • Analys av energisystemens status
  • Åtgärdsförslag
  • Prisförslag och återbetalningstider för föreslagen åtgärd
  • Överskådlig rapport av Energianalysen
  • Förslag på genomförandeplan

Fördelar med KTC

  • KTC erbjuder Danske Bank kunder ett rabatterat pris på tjänsten ”Energianalys” 
  • KTC har ett heltäckande utbud av tjänster inom både Entreprenad och Eftermarknad när det gäller hållbar energihantering och effektivisering
  • KTC:s intelligenta energilösningar är ekonomiskt lönsamma med möjlighet att minska era energikostnader med i snitt 15-30%
  • KTC är en långsiktig och trygg partner med 40 års erfarenhet av fastighetsautomation, digitalisering, installation och förvaltning


Förmånligt erbjudande till dig som kund i Danske Bank 

Vilken energilösning behöver ditt företag? Genom vårt samarbete med KTC tillgång får du som kund hos oss tillgång till tjänsten ”Energianalys” av utvald fastighet för 14 500 kronor.
Ordinarie pris för denna tjänst är cirka 20 000 kronor.

Till erbjudandet

 

Villkor: erbjudandet gäller endast nya kunder hos KTC. Ytterligare konsulthjälp för uppsättning offereras i dialog mellan kund och KTC.


Danske Banks hållbara lösningar för ditt företag 

hus med glasfasad

Hur långt har ni kommit i omställningen till att bli ett mer hållbart företag? Hållbara företag, grön finansiering och gröna investeringar uppmuntras genom nya EU-regler. Verksamheter utan en tydlig hållbarhetsstrategi kan bli dyrare att både finansiera och bedriva. EU-taxonomin driver på företag att inte bara leverera finansiella resultat, utan också redovisa hur företaget bidrar till en positiv utveckling av samhället. 

När ditt företag bestämt hur ni ska arbeta med era hållbarhetsutmaningar så kan vi hjälpa dig med den finansiella lösningen. 

Med Danske Banks gröna lån kan du få finansiering till hållbarhetssatsningar som har en positiv miljöpåverkan samtidigt som du stärker ditt företags hållbarhetsprofil. Ett grönt lån kan vara aktuellt när du vill ställa om din produktion, klimatsäkra dina fastigheter eller minska din energiförbrukning.  
Prata med oss om framtidens finansiering – oavsett om det gäller ett grönt lån eller ett vanligt lån. Tillsammans hittar vi den bästa finansieringen för ditt företag.

Kontakta oss

Vill du veta mer och är kund hos oss på Danske Bank? Kontakta din Relationship Manager.

Är du inte kund i banken och vill bli kontaktad för en dialog?

Bli kontaktad för en dialog

Om KTC  

KTC, med organisationsnummer 556493-3546, grundades 1985 och har därmed lång erfarenhet av att utveckla smarta tekniska lösningar och förfina samspelet mellan olika energisystem. KTC är idag kunskapsledande när det gäller digitalisering, automation och energifrågor för fastigheter. Med bred kompetens och ett heltäckande utbud av tjänster inom både Entreprenad och Eftermarknad, fungerar KTC som aktivt stöd och självklar partner i alla de utmaningar du som fastighetsägare står inför när det gäller hållbar energihantering och effektivisering.

Mer information om Gröna lån och hållbarhet:


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.