Gröna lån för hållbara satsningar

Med Danske Banks gröna lån kan du få finansiering till hållbarhetssatsningar som har en positiv miljöpåverkan samtidigt som du stärker ditt företags hållbarhetsprofil. Ett grönt lån kan vara aktuellt när du vill ställa om din produktion, klimatsäkra dina fastigheter eller minska din energiförbrukning.  

Prata med oss om framtidens finansiering – oavsett om det gäller ett grönt lån eller ett vanligt lån. Tillsammans hittar vi den bästa finansieringen för ditt företag.

Bli kontaktad

Kontakta oss: 0752 – 484 484

Så här fungerar gröna lån

Gröna lån är företagslån med ett hållbarhetssyfte. Lånet ska finansiera omställningen till ett fossilfritt, klimatstödjande och hållbart samhälle. För att få ett grönt lån måste företaget visa att pengarna ska gå till något av dessa ändamål och även ge information fortlöpande under lånets löptid. Ett grönt lån innebär även en viss rabattsats. För att få ett grönt lån måste företaget visa att pengarna ska gå till något av dessa ändamål och även ge information fortlöpande under lånets löptid. Det som ska finansieras ska leva upp till Danske Banks ramverk för gröna obligationer, Green Finance Framework (pdf). Ramverket definierar satsningar som bidrar till övergången mot ett mer hållbart och klimatvänligt samhälle. Ett grönt lån innebär även en viss rabattsats.

Vad kan finansieras med ett grönt lån?
Ett grönt lån kan framförallt finansiera hållbara satsningar inom transport, energi och fastigheter. Vi kan även erbjuda grönt lån inom fler kategorier.

kvinna med barn

Fastigheter – energieffektiva
Fastigheter kan vara kommersiella byggnader som kontor eller produktionsanläggningar samt byggnader avsedda för bostäder, där en omställning till mer energieffektiv drift ska göras.

Transport – eldriven
Framtida, hållbara transporter är fossilfria. Vi kan hjälpa dig finansiera omställningen av din vagnpark till klimatneutrala bilar, lastbilar, bussar eller båtar.

Energi – sol eller vind
Fossilfri energi kan exempelvis komma från solcellspaneler eller vindkraftverk på land eller till havs.

Få rådgivning
med hållbarhetsperspektiv

Kontakta oss: 0752 – 484 484

Vill du veta mer? 

HSB-hus finaniseras med gröna lån

HSB samarbetar med Danske Bank i Göteborg, inte minst kring samfinansieringen HSB Dela där man hjälper unga in på bostadsmarknaden. Nu erbjuder Danske Bank ett helhetspaket för grön finansiering av hela det nya byggprojektet, Brf Ramselyckan, ett nyproduktionsprojekt i Östersjö som tillhör Partille utanför Göteborg.

Läs mer om projektet

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.