Skapa likviditetsprognoser i District med
Cash Flow Forecast

Likviditetsprognoser är en av hörnstenarna för hanteringen av ditt företags likviditet. Genom att få en heltäckande bild av nuvarande och framtida kassaflöden kan du förbereda dig för framtiden. Danske Banks lösning för likviditetsprognoser är utformad för att hjälpa dig att säkerställa att du kan uppfylla dina finansiella åtaganden och fungerar som stöd vid finansiella beslut, som vid optimering av dina räntebetalningar och vid hantering av valutarisker.

 

Vad kan Cash Flow Forecast hjälpa till med?
Med Cash Flow Forecast kan du skapa flera prognoser för dina olika affärsbehov och konsoliderade prognoser över flera legala enheter, valutor, länder och banker. Cash Flow Forecast kan förbättra din dagliga likviditetshantering och hjälpa dig att fatta beslut i rätt tid. Lösningen gör det också möjligt för dig att anpassa dig efter säsongsvariationer och förutse framtida finansieringsbehov.

 

Du kan få tillgång till Cash Flow Forecast inne i District, där du kan skapa en enkel åtkomst och överblick över dina prognoser genom widgets i Districts Dashboard.

Fördelar med Cash Flow Forecast

  • Lösningen är baserad på konton, och kontosaldon uppdateras automatiskt i prognosen som startsaldo.
  • Du kan skapa, anpassa och konsolidera prognoser över flera konton, banker, länder, legala enheter och valutor.
  • Du kan skapa prognoser baserat på leverantörsskulder och kundfordringar eller baserat på historiska in- och utflöden på de konton som ingår i prognosen.
  • Prognosdata visas i tabeller och intuitiva grafer, som jämför prognosdata med information om faktiska in- och utflöden.

Se webinar med Danske Banks experter om hur prognoser möjliggör bättre likviditetsplanering och riskhantering för ditt företag.

Se webinar här

Vill du veta mer? 
Kontakta din Relationship Manager 

Läs mer om District här


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.