Skapa likviditetsprognoser
i District

Likviditetsprognoser är en av hörnstenarna för hanteringen av ditt företags likviditet. Genom att få en heltäckande bild av nuvarande och framtida kassaflöden kan du förbereda dig för framtiden.

Bli kontaktad om Cash Flow Forecast

Cash Flow Forecast

 Danske Banks lösning för likviditetsprognoser är utformad för att hjälpa dig att säkerställa att du kan uppfylla dina finansiella åtaganden och fungerar som stöd vid finansiella beslut, som vid optimering av dina räntebetalningar och vid hantering av valutarisker.

Läs artikel om vikten av att identifiera likviditetsbehov och valutarisker

Vill du veta mer och är kund i banken? Kontakta din Relationship Manager. 

Läs mer om District här  Läs mer om Marketplace

Vad kan Cash Flow Forecast hjälpa till med?
Med Cash Flow Forecast kan du skapa flera prognoser för dina olika affärsbehov och konsoliderade prognoser över flera legala enheter, valutor, länder och banker. Cash Flow Forecast kan förbättra din dagliga likviditetshantering och hjälpa dig att fatta beslut i rätt tid. Lösningen gör det också möjligt för dig att anpassa dig efter säsongsvariationer och förutse framtida finansieringsbehov.

Du kan få tillgång till Cash Flow Forecast inne i District, där du kan skapa en enkel åtkomst och överblick över dina prognoser genom widgets i Districts Dashboard.


Fördelar med Cash Flow Forecast

  • Lösningen är baserad på konton, och kontosaldon uppdateras automatiskt i prognosen som startsaldo.
  • Du kan skapa, anpassa och konsolidera prognoser över flera konton, banker, länder, legala enheter och valutor.
  • Du kan skapa prognoser baserat på leverantörsskulder och kundfordringar eller baserat på historiska in- och utflöden på de konton som ingår i prognosen.
  • Prognosdata visas i tabeller och intuitiva grafer, som jämför prognosdata med information om faktiska in- och utflöden.

Är du intresserad av Cash Flow Forecast?

Beställ i Marketplace

Se webinaret med Danske Banks experter om hur prognoser möjliggör bättre likviditetsplanering och riskhantering för ditt företag.

 Se webinaret här

 

 

Se en kort film om Cash Flow Forecast, verktyget där du kan identifiera likviditetsbehov, valutarelaterade risker och testa olika scenarier.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.