Pontus Sellberg, senior analytiker, och Gustav Runeberg Schultz, hållbarhetsexpert på Danske Bank.

Pontus Sellberg, senioranalytiker på Danske Bank, följer företagens utmaningar i leveranskedjor och hur geopolitiska effekter påverkar företag, branscher och global handel. Geopolitik och geoekonomi spelar en allt större roll i styrelserummet och i beslutsprocesser. Han har nyligen skrivit en rapport om sällsynta jordartsmetaller.

– Jordartsmetallerna är nödvändiga för tillverkning av den teknologi som ska ställa om samhället från sitt fossilberoende. Man kan säga att Sverige har en bra position i takt med att efterfrågan på dessa mineraler förväntas öka kraftigt, i resan mot net zero. Fyndigheterna innebär en möjlighet för Sverige att attrahera framtida investeringar, för företag att skapa stora värden och för oss som bank att kunna bidra med finansiering till projekt som planeras.

Kina har en världsledande position

I dag har Kina en världsledande position i hela värdekedjan för sällsynta jordartsmetaller, från gruvbrytning till färdiga produkter, exempelvis solceller och bilbatterier. EU tittar nu närmare på hur man ska minska sitt beroende av länder utanför unionen.

– Europeiska solcellsproducenter konkurrerades ut av producenter som fick statliga subventioner längs hela värdekedjan. När nu den europeiska bilindustrin hotas av import av billiga elbilar från Asien blir frågan brännhet i EU. För Sverige är det också en viktig fråga eftersom tillverkare och hela nätverket av underleverantörer hamnar i fokus, säger Pontus Sellberg.

Han berättar att EU:s förslag till nytt regelverk, Critical Raw Material Act (CRMA) bland annat syftar till att korta ner tillståndsprocesser för gruvbrytning, från ca 16 till 2 år, så att EU kan öka graden av självförsörjning. Ett annat sätt att minska beroendet är att införa skyddstullar på varor producerade utanför unionen.

– Många företag behöver utvärdera de finansiella och operationella riskerna med fortsatt import från länder som Kina och jämföra med kostnaderna för att flytta hem produktion till den europeiska marknaden.  Exemplet med jordartsmetaller visar hur ett för stort beroende av import från ett enskilt land kan bli en enorm finansiell risk snabbt. En politisk konflikt kan få stora ekonomiska konsekvenser, säger Pontus Sellberg.

Nytt fokus på värdekedjor

Nya direktiv från EU sätter också fokus på företagens värdekedjor, som Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Det kommer ställas högre krav på att stärka skyddet för miljö- och mänskliga rättigheter i hela värdekedjan vilket gör det svårare att ha produktion i länder som inte delar med sig av tillförlitlig information.

Danske Banks analytiker och experter träffar ofta kunder som söker stöd i att navigera i omställningen. Gustav Runeberg Schultz är hållbarhetsspecialist på Danske Bank:

– När hållbarhetsavvägningar ska tas med i beräkningen inför stora investeringsbeslut blir det snabbt komplext. Vi på banken har tillgång till både makroperspektiv och expertis och kan sätta ihop kundteam av specialister utifrån företagets behov.


 Sällsynta jordartsmetaller

Störta användningsområdet för jordartsmetaller sett till värde är magneter som används i motorer, kopplingar och olika typer av sensorer och de är vitala för att möjliggöra effektiva vindturbiner och elbilar. Det näst största området är som katalysatorer för att ändra egenskaper på olika material samt olika legeringar. De återfinns i många konsument- och industriprodukter och är viktiga för den tekniska utvecklingen i våra moderna samhällen.

 Varje år utvinns cirka 300 000 ton jordartsmetaller runt om i världen vilket är en mycket liten andel av den totala utvinningen av råmaterial. Fram till 2030 beräknas produktionen av jordartsmetaller minst behöva fördubblas för att möta efterfrågan. Idag står Kina för 85-100% av utbudet av alla jordartsmetaller i världen men de fyndigheter som gjorts i norra Sverige har potential att täcka en del av det europeiska behovet. 

Vill du veta mera om Pontus Sellbergs rapport?

Bli kontaktad för ett möte med oss

 

Danske Bank

I stunder som avgör framtiden kan vi med finansiell kraft hjälpa företag att ta beslut och välja väg framåt. Med specialiserad rådgivning, analys och tjänster arbetar vi tillsammans med våra kunder för att frigöra potentialen i människor och företag. Oavsett vilket skede ditt företag står inför, finns vi här för dig. Prata med oss om era utmaningar och möjligheter. Välkommen till Danske Bank. 

Läs fler artiklar Kontakta oss