Användar-ID

 • Ditt användar-ID

  När du ingår ett avtal om District får du ett användar-ID. Ditt användar-ID anges i en bilaga till avtalsdokumentet.

  Om du inte har tillgång till bilagan kan du få ditt användar-ID på följande sätt:

  • I det brev du fick tillsammans med kodboxen för District.
  • I 'Användaradministration' i District om någon annan användare i avtalet har den behörighet som krävs.
  • Ring District Kundsupport.

  Ditt personliga användar-ID är en viktig del av säkerheten för District. Tillsammans med lösenordet och kodboxen säkerställer det att bara du har tillgång till District.

  Ett användar-ID består av sex siffror eller en siffra  t.ex. 222222, eller en bokstav och fyra siffror t.ex.  2A2222.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.