BankID i District - Administratör

Här hittar du som administratör
på ett avtal information om BankID i District

Nu tillgängligt via ’Logga in’ menyn längst upp till höger

Fördelar för dig som administratör
  • Nya användare med svenskt personnummer som registreras på avtalet kan direkt efter godkännande logga in i District med sitt BankID. Alla nya användare kommer dock även fortsättningsvis få Start-PIN och kodbox skickade via post.
Förutsättningar för att använda BankID
  • Det är avtalsägaren som bestämmer om det ska vara tillåtet att logga in och signera med BankID på de avtal du är användare på.
  • Vi tillåter Mobilt BankID, BankID på fil och BankID på kort – du väljer själv vilken variant du vill använda.
  • Du måste ha ett svenskt personnummer och ett BankID utställt av den bank där du är privatkund.
  • Beroende på vilken variant av BankID du vill använda måste du även ladda hem en mobilapp eller datorprogramvara.
  • Läs mer om hur du använder BankID
Förändrad inloggning
Inloggningsmenyn på Danske Banks hemsida (www.danskebank.se) kommer att utökas med två nya menypunkter. När du klickar på ’Logga in’ och ’District’ får du två nya val ’BankID’ respektive ’Kodbox (eSafeID)’.
Valet för ’Kodbox (eSafeID)’ leder till den inloggningssida du är van att se och fungerar på precis samma sätt som tidigare.

Klickar du på BankID får du välja om du vill använda Mobilt BankID eller BankID på fil/kort.

Du väljer själv vilken inloggningsvariant du tycker är bäst.Förändrad signering
Bilden för signering, när du exempelvis ska godkänna transaktioner eller skicka ett säkert meddelande med BankID, ser lite annorlunda ut. Signeringen sker också i två steg, först godkänner du i fönstret för Elektronisk signatur i District sen signerar du i BankID-appen/programvaran.Förändringar i District Administration
I samband med införandet av BankID för inloggning och signering i District sker vissa förändringar i District Administration för dig som administratör. Du kan bland annat se vilken säkerhetslösning/-metod som är möjlig för en specifik användare.

Nya användare med svenskt personnummer som registreras på avtalet kan direkt efter godkännande logga in i District med sitt BankID. Observera att användaren själv måste beställa BankID i den bank den är privatkund i och att den måste ladda ner app eller programvara för BankID.

Du kan även fortsättningsvis hantera beställning av Start-PIN och kodbox (eSafeID).

Spärr av användare som inte ska ha tillgång till ditt avtal sker på samma sätt som tidigare och gäller oberoende av säkerhetslösning/-metod.

Tänk på att användare med sitt BankID kan logga in varifrån som helst när som helst utan tillgång till sin kodbox. Har ni rutiner för hantering av kodboxar idag bör dessa ses över och eventuellt anpassas för BankID.

Vi kommer tekniskt förbereda avtal och användare och i samband med detta skapas nytt Anslutningsavtal och nya Användarfullmakter som kan ses i eArkiv. Avtalet behöver inte skrivas under utan är enbart en teknisk bekräftelse. Nytt avtal och nya fullmakter skapas även om avtalsägaren valt att tacka nej till BankID.
Begränsningar
  • Möjligheten att logga in med BankID gäller endast svenska District-avtal.
  • Det kommer under en övergångsperiod inte vara möjligt att signera filer eller att använda våra företagsappar med BankID, detta kräver kodbox (eSafeID).
Relaterat innehåll

Läs mer

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading