BankID i District

Nu kan du sedan en tid tillbaks logga in på District genom att använd BankID

Mer information

 • Fördelar med BankID

  Ändringen innebär i korthet att användare med svenskt personnummer kommer kunna logga in samt signera betalningar, andra transaktioner, meddelande etc. med sitt personliga BankID. Detta utan att någon ytterligare säkerhetslösning behöver erhållas från banken.

  • Ger nya användare snabb åtkomst till systemet
  • Mobil och flexibel lösning, logga in var du än är
  • Den vanligaste säkerhetslösningen i Sverige, med ca 7,5 miljoner användare


 • Se över ditt avtal

  Det är viktigt att användare som inte längre ska ha tillgång till avtalet tas bort, annars kan exempelvis en användare med spärrad säkerhetslösning få åtkomst till avtalet via BankID. Borttag av användare görs av administratör på avtalet.

  Vi kommer tekniskt förbereda ditt avtal och i samband med detta kommer du få ett nytt Anslutningsavtal och nya Användarfullmakter i eArkiv. Avtalet behöver inte skrivas under utan är enbart en teknisk bekräftelse. Nytt avtal och nya fullmakter skapas även om du valt att tacka nej till BankID.

 • Begränsningar

  • Möjligheten att logga in med BankID gäller endast svenska District-avtal
  • Det kommer under en övergångsperiod inte vara möjligt att signera filer eller att använda våra företagsappar med BankID, detta kräver kodbox (eSafeID)
  • Observera att nuvarande säkerhetslösning kodbox (eSafeID) kommer fortsätta fungera precis som vanligt oh kodboxar kommer även fortsättningsvis skickas till alla nya användare.


 • Möjlighet att välja bort

  Om du inte vill att dina användare ska kunna använda BankID för inloggning till District, maila BankIDBusiness@danskebank.se och ange avtalsnummer och organisationsnummer.

Mer information

 • Fördelar med BankID

  Ändringen innebär i korthet att användare med svenskt personnummer kommer kunna logga in samt signera betalningar, andra transaktioner, meddelande etc. med sitt personliga BankID. Detta utan att någon ytterligare säkerhetslösning behöver erhållas från banken.

  • Ger nya användare snabb åtkomst till systemet
  • Mobil och flexibel lösning, logga in var du än är
  • Den vanligaste säkerhetslösningen i Sverige, med ca 7,5 miljoner användare


 • Se över ditt avtal

  Det är viktigt att användare som inte längre ska ha tillgång till avtalet tas bort, annars kan exempelvis en användare med spärrad säkerhetslösning få åtkomst till avtalet via BankID. Borttag av användare görs av administratör på avtalet.

  Vi kommer tekniskt förbereda ditt avtal och i samband med detta kommer du få ett nytt Anslutningsavtal och nya Användarfullmakter i eArkiv. Avtalet behöver inte skrivas under utan är enbart en teknisk bekräftelse. Nytt avtal och nya fullmakter skapas även om du valt att tacka nej till BankID.

 • Begränsningar

  • Möjligheten att logga in med BankID gäller endast svenska District-avtal
  • Det kommer under en övergångsperiod inte vara möjligt att signera filer eller att använda våra företagsappar med BankID, detta kräver kodbox (eSafeID)
  • Observera att nuvarande säkerhetslösning kodbox (eSafeID) kommer fortsätta fungera precis som vanligt oh kodboxar kommer även fortsättningsvis skickas till alla nya användare.


Kontakta oss

 Om du har några frågor kontakta oss gärna på

 0752-48 12 34

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.