Starten gick bra – vad händer nu?

 • 1. Utvärdering av starten

  Den första fasen är över. Din affärsidé var bärkraftig och företaget går med vinst. Det är nu som du ska ta vara på dina erfarenheter, dra lärdom av det som kanske gick mindre bra och sätta upp mål för framtiden. Tiden är inne att utvärdera.

  Nådde jag de budgeterade målen för omsättning, försäljning, kostnader och resultat?
  Utnyttjar jag mina resurser på bästa sätt?
  Vilka är mina starka respektive svaga sidor?
  Vad gick bra och vad gick mindre bra?
  Vad kan jag förbättra? 
  Är min affärsidé hållbar vad gäller t ex miljö, sociala frågor som arbetsrätt eller mänskliga rättigheter?
  Har jag tagit tillvara mina hållbarhetsmöjligheter?

  Om du kan besvara de här frågorna kan du börja lägga upp en strategi för företagets vidare utveckling.
 • 2. Personliga överväganden

  Din utgångspunkt var att du ville skapa ditt eget arbetsliv. I startfasen innebär det kostnader i privatlivet, inte minst när det gäller ekonomisk trygghet och kanske mindre fritid. När du har startat ditt företag måste du bestämma dig för vilken typ av entreprenör du är och vill vara. Gillar du konstant utveckling och risk, eller värdesätter du stabilitet och säkerhet högre? Har du inget emot längre arbetsdagar arbetsdagar eller sätter du familje- och privatliv först?

  Svaren är sällan entydiga. Utnyttja ditt personliga nätverk och prata med familjen om era gemensamma mål. Du kan även söka rådgivning hos en företagscoach som kan hjälpa dig att få ordning på dina prioriteringar och göra rätt val för ditt företags framtid.
 • 3. Växa eller konsolidera?

  När du utvärderat startfasen och fastställt dina personliga mål är tiden inne för att sätta företagets kurs inför framtiden: Växa eller konsolidera?

  Den mest naturliga målsättningen är att öka vinsten. Det kan i grova drag göras på två sätt. Du kan öka omsättningen eller minimera utgifterna. De flesta företag brukar göra någonting mittemellan, men det är viktigt att du vet hur du vill göra så att du kan utarbeta en effektiv strategi.

  I strategiarbetet kan en företagscoach eller ett drivhus vara till stor hjälp.
 • 4. Optimera processer och kostnader

  Använd dina erfarenheter och den position som du etablerat för att göra dig av med sådant som är överflödigt och för att optimera arbetsprocesser och resursförbrukning i företaget.
  Får du de bästa möjliga priserna hos dina leverantörer? Kan du sänka de rörliga utgifterna, utan att det påverkar kvaliteten? Kan du hålla nere resursförbrukningen och t ex minimera klimatpåverkan?

  Använder du (och eventuella medarbetare) tiden till sådant som skapar mest värde för företaget? Lönar det sig att lägga ut administrativa uppgifter och i stället använda tiden på kunder, verksamheten och försäljning?

  Viktiga redskap i optimeringsprocessen kan vara en kassaflödesanalys samt en värdeflödesanalys.
  Värdeflödesanalysen, som är en del av LEAN (ledningsfilosofin), följer produktens väg från koncept till produktion och försäljning, och hjälper till att identifiera värdefull tidsåtgång och spilltid. Sök på vägledning och information om värdeflödesanalys.
 • 5. Tillväxt

  Tillväxt kräver kapital, resurser, kunskap och marknadsföring. Innan du investerar i tillväxt måste du ha en tydlig bild av dina kunder, dina konkurrenter och marknadens potential. Du måste veta vilka kundsegment som är mest attraktiva, och med vilken produkt och till vilket pris du når dem bäst. Du måste sätta upp konkreta tillväxtmål och upprätta en detaljerad handlingsplan som definierar vilket kapital, vilka organisationsförändringar och vilka försäljnings- och marknadsföringsinitiativ som krävs för att nå dem.

  Här är några av de viktigaste källorna till rådgivning och tillväxtfinansiering:
  • verksamt.se – offentlig företagsportal.
  • ALMI – rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.
  • Tillväxtverket – erbjuder bland annat stöd, information och utbildning till entreprenörer.
  • Universitet – många universitet bedriver olika inkubatorverksamheter vid sidan av ordinarie verksamhet.
  • Danske Bank – finansieringsrådgivning och egna SME-konsulter med omfattande erfarenheter av tillväxtföretag.
  Du kan läsa en annan guide om att starta företag på den här sidan:
  Komma igång

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.