Starta företag – från idé till marknad

 • 1.  Testa din idé innan du sätter igång

  Innan du tar steget och startar ett eget företag bör du testa din affärsidé ordentligt. Börja med att besvara följande frågor:

  • Vad ska jag sälja?
  • Vem ska jag sälja till?
  • Finns det ett behov av min produkt/tjänst och vilka är konkurrenterna?
  • Hur kommer jag i kontakt med kunderna?
  • Vilket är det rätta priset för min produkt/tjänst och hur mycket intäkter behöver jag?
  • Vilken är min uppstartskostnad?
  • Hur hållbar är min affärsidé? Behöver jag ta hänsyn till t ex Co2-utsläpp? Är min affärsidé så hållbar att jag kan använda det i min marknadsföring?

  Om svaren motiverar dig att sätta igång är nästa steg att sammanfatta dem i en kort och koncis presentation. Den ligger till grund för mötet med investerare, rådgivare och kunder.

 • 2.  Välj ditt namn med omsorg

  När du väljer ett företagsnamn tänk på att namnet ska fungera kommersiellt såväl vid marknadsföring som på hemsida.

  Företagsnamnet ska inte uttrycka din personlighet. Det ska förmedla din produkt eller tjänst till din målgrupp och göra det enkelt att hitta företaget. Det får heller inte göra intrång på andras rättigheter.

  De flesta företag, stora som små, finns på internet i dag. Många erbjuder även försäljning och tjänster på webben. Tänk på det redan från början så slipper du tråkiga överraskningar senare.

  När du har kommit på ett namn kan du söka efter det för att se om det finns andra som använder samma eller liknande namn för samma eller liknande produkt/tjänst. Om så är fallet, fundera ut ett annat namn. Kontrollera också om domännamnet är ledigt. Registrera domänen hos en domänleverantör.

  Fundera på om du vill varumärkesregistrera ditt namn för att säkerställa ensamrätt. Du hittar mer information om detta hos Patent- och registreringsverket. Om du vill sälja dina produkter eller tjänster i utlandet eller på webben kan det vara en fördel.

  När du har registrerat företaget har du formellt rätt till ditt firmanamn.

 • 3.  Starta företag

  I Sverige är det som regel enkelt att starta ett nytt företag. Det första steget är att välja företagsform. Väljer du den mest okomplicerade, enskild firma, kan du skapa ditt företag gratis på några få minuter med BankID via den offentliga företagsportalen, verksamt.se. Väljer du en annan företagsform eller om ni är fler som startar företaget, är det en bra idé att söka rådgivning. Det finns många rådgivare att välja mellan till exempel ALMI, revisor eller banken. Anlita eventuellt juridisk hjälp för att upprätta och dokumentera ägarförhållandet.

  De vanligaste företagsformerna är aktiebolag, enskild firma och handelsbolag.

  Valet av företagsform avgör hur mycket kapital du behöver vid starten och i vilken omfattning du själv är ansvarig för företagets skulder och åtagande.

  Läs mer om registrering samt för- och nackdelar med olika företagsformer på verksamt.se.
 • 4.  Finansiering och ekonomi

  Det kan vara dyrt att starta ett eget företag. Om du underskattar finansieringsbehovet kan du snart tvingas lägga ned företaget, dessutom med förlust.

  Utarbeta en startbudget och en verksamhetsbudget för att få överblick över ditt kapitalbehov.
  Du hittar budgetmallar på verksamt.se. Du kan även diskutera din budget med dina rådgivare.

  Om du investerar personligen i ditt företag går det också lättare att hitta extern finansiering. Typiska finansieringskällor: egna sparade medel, vänner och familj, banker, affärsänglar, investeringsfonder,  crowdfunding eller offentliga innovationsmiljöer.

  När du har fått en uppfattning om ditt kapitalbehov och vet hur mycket du själv kan sätta in i företaget kan du upprätta en affärsplan. Affärsplanen är en förutsättning för att söka extern finansiering.

  Danske Bank, ALMI m.fl. kan hjälpa till med rådgivning om banklån, hitta riskkapital och fondmedel.

  Enkel styrning av företagets ekonomi

  Danske Banks internetbank för företag ger dig flexibilitet, överblick och kontroll över ekonomin från utlandet, hemmet eller när du är i farten.

  Läs mer om Business Online
 • 5.  Sätt det på pränt – affärsplanen 

  Affärsplanen innehåller ditt affärskoncept, din finansieringsplan, budgetar, marknads- och kundanalyser och målsättningar. Den är en förutsättning för att säkra extern finansiering och en ovärderlig hjälp vid de inledande diskussionerna med partner och leverantörer.

  Du kan få hjälp med att upprätta affärsplanen hos ditt lokala nyföretagarcentrum.
  Hitta en rådgivare nära dig på verksamt.se
  Du hittar också vägledning om affärsplanen på verksamt.se
 • 6.  Bokföring och tekniska detaljer

  Bokföring, skatt, moms, avgifter, tillstånd och försäkringar är praktiska detaljer som kan tvinga dig att lägga ned din verksamhet om du inte har koll på dem. Om du har svårt att överblicka reglerna och hinna med pappersarbetet bör du söka hjälp hos en revisor.

  Du bör även överväga att investera i ett bokföringsprogram. Populära bokföringsprogram som Fortnox, Visma och Speedledger vänder sig till mindre företag, är användarvänliga och erbjuder webb- och telefonsupport.

  Även om du anlitar en revisor för den formella bokföringen måste du själv sköta den löpande bokföringen och uppdatera budgeten för att ha kontroll över ekonomin.

  Alla företag är bokföringsskyldiga.
  Hos Skatteverket kan du läsa mer om bokföringskraven


  Som ny företagsägare finns det ett antal obligatoriska försäkringar, medan andra är frivilliga men praktiska att ha. Om du är tveksam kan du söka oberoende rådgivning hos din branschförening.

  Det krävs olika slags tillstånd för olika verksamhetstyper. Du kan eventuellt be din branschförening om råd.

 • 7.  Hållbarhet

  Ett företags bidrag till en sund samhällsutveckling och vad kunderna och medarbetarna förväntar sig vad gäller hållbarhetsfrågor som miljö, sociala frågor som mänskliga rättigheter och arbetsrätt samt korruption är viktiga perspektiv att tänka på när man startar och bygger upp ett företag. Varje företag och bransch har sina egna utmaningar, se till att du tänker igenom dessa frågor så att du får med både risker och möjligheter. Du kan få hjälp med detta, läs mer om hållbart företagande på verksamt.se och hos Almi.
  Du kan läsa mer om att starta företag på den här sidan:
  Efter uppstart

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.