Bokslut och förenklat årsbokslut - bra att veta!

Alla bolag behöver upprätta ett årsbokslut i slutet av varje räkenskapsår. Men vad är ett bokslut egentligen? Och varför behöver man göra dem? I den här guiden dyker vi djupare i bokslut och ger dig en introduktion i hur man gör ett själv.

Vad är bokslut?

Bokslut är enkelt förklarat en ekonomisk sammanställning som ger dig insikt i hur det faktiskt går för ett företag. I ett bokslut kan du bland annat få svar på frågor som:

  • Hur har det gått för företaget?
  • Vad blev årets resultat?
  • Vilken ekonomisk ställning har bolaget efter periodens slut?

 

Varför gör man bokslut?

Det finns flera anledningar till varför man gör bokslut. Den första, och absolut största, anledningen är att alla som bedriver näringsverksamhet behöver registrera, rapportera och arkivera löpande affärshändelser enligt bokföringslagen (1999:1078). Detta är nödvändigt eftersom myndigheter bland annat behöver kunna avgöra hur mycket skatt bolaget behöver betala.

Bokslutet är också ett viktigt underlag för att bolaget själv ska kunna förstå hur det går och ta affärskritiska beslut. Det kan utöver detta också finnas ett allmänintresse om bolaget är noterat på börsen eftersom den information som framgår av ett bokslut kan påverka aktiekursens rörelser.

Vad innehåller ett bokslut?

Något som är gemensamt för alla bokslut är att de ska ge en så rättvisande bild som möjligt över bolagets resultat och ställning. Hur man praktiskt går tillväga för att upprätta ett bokslut kan däremot skilja sig lite grann beroende på bolagsform och omsättning.


Resultat- och balansräkning

De två huvudsakliga delarna i ett bokslut är resultat- och balansräkningen. Dessa tar man fram genom att bearbeta den bokföring som har skett under det gångna räkenskapsåret. En resultaträkning sammanfattar företagets intäkter och kostnader och ger ett resultat för perioden. Balansräkningen sammanställer istället företagets totala tillgångar, eget kapital och skulder. Tillsammans utgör dessa merparten av ett ekonomiskt bokslut. För vissa, till exempel dig som är enskild näringsidkare, måste årsbokslutets räkenskapsår vara ett vanligt kalender år (1 jan - 31 dec). I andra fall går det också bra med ett så kallat brutet räkenskapsår.


God redovisningssed i bokslutet

I Sverige behöver du göra bokslut enligt något som kallas för god redovisningssed. Det innebär att du följer de lagar, regler och vedertagna praxis som finns. Bokföringsnämden har det yttersta ansvaret att avgöra vad som kan betraktas som god redovisningssed och inte. Ofta innebär det, utöver att följa lagar och regler, att man följer de rekommendationer som kommer från normgivande organ såsom SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund), FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) och standarder som IASB (International Accounting Standards Board).


Förenklat årsbokslut för enskild firma

Det finns vissa undantag från de ordinarie reglerna kring bokslut. De gäller dig som har en enskild firma och en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor. Då har du möjligheten att upprätta ett så kallat förenklat bokslut om du vill. Den största skillnaden från ett vanligt bokslut och ett förenklat bokslut är att du i ett förenklat bokslut inte behöver lämna några tilläggsupplysningar för dina redovisade poster. Det finns inte heller några krav på att du upprättar en årsredovisning.

För dig som är egenföretagare har vi något som kallas för företagarskolan. Där kan du lära dig mer om redovisning och bokslut.

Redo för nästa steg?

Förverkliga era företagsdrömmar med våra företagslån. Läs mer och boka in möte med våra rådgivare.


Mer om bokföring Mer om företagslån

Relaterat


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.