Ägarskifte

Att driva eget företag är för många en livsstil och inte bara ett arbete. Endera dagen stöter dock de flesta ägare på den oundvikliga frågan – vem ska driva företaget vidare när man själv inte vill eller kan? Vi reder ut processen kring ett ägarskifte med hjälp av bankens specialister på ämnet.

Ett ägarskifte kan innebära en överlåtelse inom en ägarfamilj, försäljning till extern köpare eller försäljning till kompanjon eller anställd. Oavsett om det sker på grund av en närmande pensionsålder, investeringar i nya projekt eller helt enkelt önskan om mer fritid uppstår många funderingar inför en försäljning eller generationsskifte. Planering och framförhållning är av stor betydelse för att trygga både din egen och företagets framtid. Hur går man till väga, var hittar man rätt köpare och hur ser vardagen ut efter ägarskiftet? På Danske Banks Entreprenörsservice arbetar Jonas Graff-Lonnevig och en av Private Banking skattespecialister Christian Axelsson med just dessa frågeställningar.

”De flesta som kommer till oss har redan tagit beslutet att sälja och behöver en diskussionspartner för att ta sig vidare i processen. Min upplevelse är att många företagare är ganska ensamma i dessa svåra beslut. Även om man till exempel har en revisor att vända sig till ökar möjligheten till en framgångsrik affär om man får hjälp igenom hela processen och av specifika kompetenser. Oftast fungerar det så att företagets ägare vänder sig till kundservice eller sin rådgivare på banken, som i sin tur kontaktar oss specialister. Vi skräddarsyr sedan ett team för kundens unika behov och situation”, säger Jonas och tipsar om att börja planera i god tid.

”En försäljningsprocess kan ta upp till tolv månader. Under den tiden läggs mycket tid ned på att bland annat förbereda bolaget, ta fram försäljningsdokumentation, analysera olika presumtiva köpare samt marknadsföra företaget. Efter att ett avslut nåtts så är det inte ovanligt med någon form av överlämningsperiod. I vissa fall kan de vara upp till tre år.”

Planering och paketering gör skillnad

Innan försäljningsprocessen tar vid behöver företaget trimmas. Det kan handla om allt från att ha ordning och reda på det administrativa till att avsluta eventuella lån eller fullfölja aktiviteter som kan ge resultat i bokslutet. I förberedelsen ingår också att se över företagets struktur och vilka skattesituationer som kan uppstå. Ju tydligare du kan presentera ditt företag desto lättare blir det för intressenterna att få en tydlig överblick av verksamheten.

Vid generationsskiften i familjeföretag finns efterträdaren oftast inom familjen. Om företaget däremot söker en extern köpare underlättar det att köpa tjänster som kan assistera i sökandet efter potentiella köpare.

”Vi på Entreprenörservice hjälper gärna kunden att upphandla externa firmor som kan förmedla kontakter inför försäljningen. I vissa fall börjar dock försäljningsprocessen med att en utomstående part kontaktar företaget och uppvaktar ägaren med ett intresse. Då är det lätt att bli smickrad och förlora fokus på att vara den drivande parten. Det är viktigt att komma ihåg att företagets framtidspotential och transaktionsvärde vanligtvis vinner på att undersöka om det finns fler tänkbara köpare.”

Nya förmögenheter skapas när skiften sker

För att skapa sig en uppfattning och värdet på bolaget så bör man diskutera med någon som är van vid företagstransaktionssituationer, rekommenderar Jonas och Christian.

”Det finns flera olika värderingsmetoder och det lönar sig att ta till professionell hjälp för att få ett korrekt underlag till kommande pris diskussioner. Att sälja gör man vanligen bara en gång i livet. Då bör man vara säker på företaget värderas med rätt redskap och att man får en rättvis köpeskilling för sitt livsverk. Man bör dessutom ha en plan för hur kapitalet ska hanteras efter försäljning och skatt”, råder Jonas.

Hur företaget är strukturerat har stor inverkan på hur mycket skatt ägaren får betala vid försäljningen. Både företaget och ägaren har nytta av en skatteanalys för att finna skattemässigt effektiva lösningar. Christian nämner ett exempel:

”När en ägare av ett fåmansföretag säljer sina aktier kan det i värsta fall bli fråga om en skatt på cirka 60 %. Genom att i stället sälja företaget via ett holdingbolag kan man få ner skatten till 25 %. Nackdelen med denna planering är dock att man får vänta med att ta ut pengarna till sig privat i minst fem år. Enligt min erfarenhet är det ändå flertalet ägare som väljer detta alternativ eftersom det innebär en väsentlig skillnad av den slutgiltiga ersättningen.”

Danske Bank har fem skattespecialister som arbetar i olika delar av landet och dessa är väl uppdaterade på eventuella legala och skattemässiga förändringar som kan komma att påverka vid försäljningstillfället.

”Reglerna om beskattning av ägare till fåmansföretag är komplicerade och det görs för närvarande en översyn i vilket man planerar justeringar som är tänkta att börja gälla nästa år”, berättar Christian och uppmanar till att kontakta en skatterådgivare innan man skriver på ett avtal om ägarskifte.

Vägen framåt

De företag som fortsätter att vara aktiva under försäljningsprocessen ökar sina möjligheter att finna presumtiva köpare. Om fokus på den dagliga verksamheten förloras riskerar resultatet att falla. Detta kan påverka bolagets värde vilket i sin tur riskerar att ha en negativ inverkan på priset.

”Men att lägga kraft på att driva verksamheten framåt och samtidigt förbereda en försäljning är en svår sits. Då kan extern hjälp verkligen vara värdefullt”, menar Jonas.

När ägarskiftet väl är genomfört uppstår en helt ny situation för ägaren.

”Trots alla förberedelser och beslut så är själva överlämnandet till den nya ägaren ofta känslomässigt för både ägare och medarbetare. I vissa fall fortsätter grundaren att vara aktiv i företaget under en övergångsperiod. Om inte, gäller det att ha en plan för vad man ska göra efter ägarskiftet.”

”När det gäller generationsskiften ser försäljningsprocessen delvis likadan ut som överlåtelsen till en extern köpare”, flikar Christian in. ”Det som skiljer är till exempel komplicerade frågeställningar kring hur man ska värdera familjeföretaget och hur man bör kompensera syskon om bara ett av barnen tar över verksamheten.”

”Med kunskap, förberedelse och framförhållning ökar utsikterna för att ett ägarskifte upplevs positivt av alla parter. Vår roll att skapa en bättre balans i affären – en 'second opinion' kan vara avgörande för en lyckosam försäljning”, sammanfattar Jonas.

Vill du veta mer om ägarskifte?

Läs mer i våra guider på bankens hemsida eller kontakta kundservice Företag på 0752-48 49 30 så hjälper vi dig.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.