Cash Flow Forecasting i Business Online

Förutse likviditet för ditt företag och fatta kloka beslut

Vår nya Modul ”Cash Flow Forecasting” gör det enkelt för dig att få en överblick över framtida kassaflöden i din verksamhet.

Du får ett enkelt verktyg som ger dig möjligheter att förutse din framtida likviditet samt din finansiella flexibilitet på kort och lång sikt.

Se videon här nedan för mer information om hur Cash Flow Forecasting kan hjälpa ditt företag.

08DEAEB722A9F926


Fatta kloka beslut
Cash Flow Forecasting gör det möjligt för dig att hantera likviditeten och förutse problem som kan uppstå i framtiden. Du kan automatiskt få jämförelsetal från föregående år som kan hjälpa dig att bedöma nuvarande och framtida förväntningar.

Modulen gör det lättare för dig att fatta beslut om, till exempel:

  • placering av överskottslikviditet
  • optimering av processer för att förbättra likviditet, exempelvis optimering av inköpsprocessen
  • Finansiering, upplåning och expansion

Kontakta oss gärna för att höra mer om hur Cash Flow Forecasting kan vara till nytta för ditt företag. 

Effektiv verktyg med många funktioner

Relaterat innehåll


Produkt

Betalningsmodulen i District

Optimera dina utländska betalningar.

Läs mer

Produkt

Garantier och Trade Finance i District

Hantera dina garantier, inkasso och remburser online.

Läs mer

Produkt

Filmodulen i District

Integrera ditt ekonomisystem med District.

Läs mer