Garantier och Trade Finance i Business Online

Hantera dina garantier, inkasso och remburser online

Med modulen Garantier och Trade Finance i Business Online kan du hantera garantier, inkasso och remburs både på import- och exportsidan.

Du får en heltäckande översikt över dina transaktioner och kan följa varje transaktion från början till slut. Och om du behöver hjälp eller råd kan du kommunicera direkt med din rådgivare på vår Trade Finance-avdelning i modulen.

Skapa och följ upp transaktioner i realtid
I modulen kan du skapa, följa upp och ändra dina transaktioner i realtid. Du kan bland annat
- ställa ut och ändra importremburser
- ta emot och ändra exportremburser
- ställa ut exportinkasso och direktinkasso
- ta emot importinkasso
- ställa ut och ändra garantier – även inhemska.

Relaterat innehåll


Produkt

Filmodulen i Business Online

Integrera ditt ekonomisystem med Business Online.

Läs mer

Produkt

Leasingmodulen i Business Online

Skapa rapporter som visar information om era leasingavtal samt leasingfakturor.

Läs mer

Produkt

Likviditetsstyrning i Business Online

Enkel styrning av likviditeten.

Läs mer