För närvarande uppdaterar vi systemet, vänligen försök igen imorgon

Uppdatera information om er förening/stiftelse/fond 

Vi på Danske Bank arbetar löpande för att ha god kännedom om er som kund och uppfylla kraven som följer av den svenska penningtvättslagen. Genom det kan vi bättre skydda både er och oss från att utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism. Just nu kontaktar vi många kunder för att samla in och uppdatera vår kundinformation. Om ni har blivit ombedda att uppdatera informationen som vi har om er förening/stiftelse/fond, vänligen gör det så snart som möjligt. Det tar 10-15 minuter.

Starta

Update information about your association/foundation/fund

Innan du börjar

Vi kommer att ställa frågor om er förening och föreslår att ni har följande information tillgänglig:
  • Upplysningar om föreningens/stiftelsens/fondens styrelse och firmatecknare
  • Upplysningar om föreningens/stiftelsens/fondens ekonomi och transaktioner
  • Beskrivning av föreningens/stiftelsens/fondens syfte och aktiviteter

Varför behöver vi informationen?

Alla banker som är verksamma i Sverige måste ha god kännedom om sina kunder, det gäller även Danske Bank. Vi behöver veta hur våra kunder använder våra produkter och tjänster. För att uppfylla kraven som följer av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, är vi skyldiga att regelbundet samla in och uppdatera information om våra kunder.

Hos Svenska bankföreningen kan ni läsa mer om varför bankerna måste ställa frågor till sina kunder

Läs mer om Penningtvättslagen

Läs mer om KYC - Kundkännedom


Varför ställer banken frågor?

Frågor & svar

Har ni frågor?

Har ni blivit kontaktade av Danske Bank med uppmaning om att svara på frågor?
För att inte riskera att tillgången till era banktjänster begränsas, så måste ni som huvudman och/eller firmatecknare i föreningen/stiftelsen/fonden svara på frågorna så snart som möjligt.


Ring oss på
0752-48 47 46
Öppet mån - fre: 09.00 - 16.00

Starta

Update information about your association/foundation/fund