Uppdatera information om er förening

Vi på Danske Bank arbetar löpande för att ha god kännedom om er som kund och uppfylla kraven som följer av den svenska penningtvättslagen. Om ni har blivit ombedda att uppdatera informationen som vi har om er förening, vänligen gör det så snart som möjligt. Det tar 10-15 minuter.

Observera att den första som loggar in ska företräda föreningen (styrelseordförande och/eller firmatecknare). Denna person/personer kan vid inlogg säkerställa att samtliga uppgifter är inhämtade. 

Starta

Update your information


Innan du börjar

Vi kommer att ställa frågor om er förening och föreslår att ni har följande information tillgänglig:
 • Upplysningar om föreningens/stiftelsens/fondens styrelse och firmatecknare
 • Upplysningar om föreningens/stiftelsens/fondens ekonomi och transaktioner
 • Beskrivning av föreningens/stiftelsens/fondens syfte och aktiviteter

Varför behöver vi informationen?

Alla banker som är verksamma i Sverige måste ha god kännedom om sina kunder, det gäller även Danske Bank. Vi behöver veta hur våra kunder använder våra produkter och tjänster. Det inkluderar produkter och tjänster som erbjuds inom Danske Finans, till exempel leasing och avbetalning. Vi behöver också information om de eventuella personer som företräder våra kunder. För att uppfylla kraven som följer av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, är vi skyldiga att regelbundet samla in och uppdatera information om våra kunder.

Hos Svenska bankföreningen kan ni läsa mer om varför bankerna måste ställa frågor till sina kunder

Läs mer om Penningtvättslagen

Läs mer om KYC - Kundkännedom


Varför ställer banken frågor?

cdc5cc83-00090251-35f71d40

Så här gör ni

 • Det här behöver ni göra om ni företräder en förening och har BankID:

  1. Klicka på Starta och logga in med ert BankID.
  2. Svara på ert personliga formulär.

  En av föreningens företrädare behöver även:

  1. Svara på frågorna gällande föreningens användning av Danske Banks produkter och tjänster.
  2. Bifoga en kopia i formuläret av föreningens aktuella stadgar och protokoll från senaste årsmöte eller konstituerande möte (signerat och justerat) där firmateckningsregel framgår. Skicka kopia av dokument via danskebank.se/OBJsecureupload, District eller Hembanken Företag.

  Observera: Om ni saknar tillgång till formuläret, vänligen ring oss på 0752-48 47 46, mån-fre 09:00-16:00.

  Om vi skulle behöva ytterligare information eller dokumentation kommer vi att kontakta er igen.
 • Det här behöver ni göra om ni saknar BankID:

  1. Kontakta oss på 0752-48 47 46, mån-fre 09:00-16:00.
  2. Legitimera er genom att skicka en kopia på giltig ID-handling med foto (körkort, pass, ID-kort) via danskebank.se/OBJsecureupload, District eller Hembanken Företag.

  Observera: Om styrelseordförande eller firmateckningsregel saknas i föreningen behöver samtliga styrelseledamöter legitimera sig med BankID via danskebank.se/foretag/legitimering. Om BankID saknas behöver styrelseledamöterna skicka en kopia på giltig ID-handling med foto (körkort, pass eller ID-kort) via danskebank.se/OBJsecureupload, District eller Hembanken Företag.

  Om vi skulle behöva ytterligare information eller dokumentation kommer vi att kontakta er igen.

Frågor & svar

Har ni frågor?

Ring oss på
0752-48 47 46
Öppet mån - fre: 09.00 - 16.00

Starta

Update your information

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.