Här kan ni som skrivit avtal med Danske Bank gällande tjänsten Bankernas ID-Tjänst hämta verktyget BankID Keygen. Verktyget använder ni för att beställa förlitandepartcertifikatet för produktionsmiljö.

Här finns även en instruktion som beskriver hur ni som förlitande part går tillväga för att använda verktyget. Vi rekommenderar att ni läser igenom instruktionen innan ni sätter igång med beställningsarbetet.

När ni skapat beställningsfilen mailar ni denna till: bankid@danskebank.se.