- Om ett par månader ser vi den fulla effekten av de finanspolitiska beslut som togs i slutet på september. Då kan det vara försent att agera. Som bank vill vi se företag som proaktivt agerar för att möta risker i sin omvärld, säger Anders Gullesjö, ansvarig Företagsmarknad på Danske Bank.

Likviditet, valutariskhantering, räntekostnader – det finns flera scenarier som påverkar företagens finansieringskostnader. 

- Gör en checklista över faktorer ni själva kontrollerar och faktorer som står utom er kontroll. Banken kan vara er sparringpartner i den diskussionen för att få in det finansiella perspektivet, säger Anders Gullesjö.

Under 2022 implementeras EU:s taxonomi. Taxonomin är ett ramverk som definierar ekonomiskt hållbara aktiviteter. Även om taxonomin i första hand riktar sig mot storbolag och börsbolag, kommer underleverantörer också tvingas att förhålla sig till skärpta rapporteringskrav på hållbarhetsområdet. Det kan leda till ökad administration och kostnad kopplat till hållbarhetsarbetet.

- Många företag har ännu inte fått full koll på taxonomin, vilket är komplex materia. Men alla företag, stora som små, kommer aktivt behöva bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Därför är alla investeringar ditt företag gör redan idag för att sänka ert klimatavtryck, en investering i framtiden, säger Sara Lindahl, specialist på hållbara finansieringslösningar på Danske Bank


Anders Gullesjös fem tips till företag:

  • Investera i energieffektiviserande åtgärder. Det kan sänka operationella kostnader både på kort och på lång sikt. Det signalerar också till både banker och kunder att hållbarhetsfrågan tas på allvar. Exempel på energieffektivisering är tilläggsisolering av fastigheter eller installation av solceller.
  • Sätt fokus på likviditet. Det är viktigt för att skapa handlingsutrymme i en värld som snabbt förändras. Se över samtliga avtal för att minska kapitalbindningen. 
  • Dags att binda räntan? Ta snacket med banken. De flesta ekonomiska bedömare är eniga om att fler räntehöjningar från Riksbanken kommer. Hur påverkar ett ännu högre ränteläge ditt företag?
  • Säkra valutan. Exportbolag som får betalt i dollar har en fördel, men om du importerar insatsvaror är valutautvecklingen extra viktig att hålla koll på. Här kan banken hjälpa till. 
  • Läs på om EU:s Taxonomi och de tillhörande rapporteringskraven, så att du får en uppfattning kring hur ditt företag påverkas direkt eller indirekt. 

Kontakt

Vill du veta mer om Danske Banks hållbara finansieringslösningar för företag?

Bli kontaktad av oss