Stigande räntor, vikande marknadsförutsättningar och skenande energipriser påverkar både företagens kostnader och lönsamhet. 

- När operationella kostnader ökar för företagen krävs ledarskap och ibland svåra beslut för att behålla lönsamhet. Antingen tar man ut ett högre pris från kunden, vilket kan vara riskabelt om kunderna väljer billigare alternativ. I värsta fall måste stigande kostnader tas direkt från företagets marginaler, säger Sara Lindahl, specialist på hållbara finansieringslösningar på Danske Bank.

Danske Banks hållbarhetsspecialister är dagligen i dialog med kunder som vägrar ge efter för skenande kostnader och istället väljer att aktivt investera sig ur krisen.

- En konkret åtgärd för producerande företag för att sänka sina elkostnader är att investera i energieffektivisering av verksamheten. Det är en enkel åtgärd som kan ge effekt på både kort och lång sikt, säger Sara.

Exempel på energieffektiviserande åtgärder kan vara t ex tilläggsisolering av fastigheter eller installation av solceller. Men för investeringar krävs pengar och med skenande kostnader är det inte alla företag som har tillräcklig likviditet.

- Mitt tips är att kontakta banken. Danske Bank kan erbjuda finansieringslösningar och rådgivning, både ur ett kort- och långsiktigt finansieringsperspektiv, för projekt med en tydlig hållbarhetsnytta, säger Sara Lindahl. 

Danske Banks Gröna lån är företagslån som ges till investeringar med ett hållbarhetssyfte, det vill säga projekt som stödjer omställningen till ett fossilfritt och långsiktigt hållbart samhälle.
- Gröna lån kan bland annat användas för energieffektivisering och kan innebära en räntefördel jämfört med andra företagslån, förklarar Sara Lindahl. 

Vad krävs av företag för att få ett grönt lån?

- Steg ett är att företaget ser över sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv och får en förståelse för vilka hållbarhetsrisker som är väsentliga. Man behöver inte ha en färdig hållbarhetsplan till första mötet med oss, men det är en fördel att kunna diskutera konkreta projekt. Om det finns rätt förutsättningar för ett grönt lån nekar vi ingen bara för att man står i början av sitt hållbarhetsarbete. Vi är gärna en partner i den dialogen och kan guida i rätt riktning avslutar Sara Lindahl.

Vill du veta mer om Danske Banks hållbara finansieringslösningar för företag?

Bli kontaktad av oss