Svenska företag betalar i genomsnitt 25 procent mer för sina företagsbilar jämfört med året innan.

– Ökningen beror delvis på en generell prisökning på bilar, men framför allt ser vi att de ökade kostnaderna beror på att företagen ställer om till gröna vagnparker. Företag köper dyrare elbilar istället för fossildrivna fordon och det driver upp genomsnittskostnaden för fordonen i vagnparken, säger Niels Jörgen Larsen på Danske Finans.

Fler elbilar på vägarna är viktigt för att Sveriges ska nå sina nationella utsläppsmål. Koldioxidutsläppen från vägtransporter ska minska med 70 procent senast 2030. Men hur slår stigande inköpskostnader och en avskaffad klimatbonus mot företagens ekonomi?

En direkt konsekvens  är att det krävs mer finansiering. Det driver i sin tur upp företagens fordonsrelaterade räntekostnader. Trots det kan omställningen till en vagnpark utan fossildrivna bilar ändå vara en bra affär,  även utan klimatbonus.

– Trots ett högre inköpspris på elbilar blir den totala ägandekostnaden ofta lägre jämfört med kostnaden för fossildrivna fordon. Faktorer som lägre fordonsskatt, lägre bränslerelaterade kostnader och högre andrahandsvärde gör elbilen till en bra affär. Stigande räntekostnader för en elektrifierad fordonsflotta är en marginell kostnad i den totala kalkylen och avskaffandet av den statliga klimatbonusen hämtar man hem igen via att välja enklare utrustningsnivåer och billigare bilmodeller, säger Niels Jörgen Larsen.

En viktig faktor är att elbilar kan bli en nyckel till nya affärer för företaget. En grön vagnpark med majoritet av elbilar är ofta ett kriterium vid offentlig upphandling eller leverantörskontrakt med stora företag.

– Både myndigheter och företag ställer allt tuffare krav på att underleverantörer ska reducera sina utsläpp. Därför kan en fordonsflotta med övervägande fossilfria fordon vara skillnaden mellan att vinna och förlora en affär. Det finns även ett symbolvärde för företagen att visa att man ligger i framkant och bidrar till den gröna omställningen. Alla ser ju vilka bilar företagets medarbetare använder, säger Niels Jörgen Larsen.

Behöver ni hjälp att ställa om er vagnpark? Då kan Danske Banks satsning GreenFleet70 kan hjälpa er anpassa bilpolicyn för lägre utsläpp. Utsläppsdata för de fordon som ingår i kundens fordonsflotta hämtas från Transportstyrelsen för att beräkna hur mycket utsläppen kan reduceras.

Bilfinansiering för företagsbilar - Billån för företag | Danske Bank