Ge ditt bolag möjlighet till tillväxt genom ett professionellt styrelsearbete och automatiserad ekonomirapportering 

För Danske Bank är det viktigt att vara en proaktiv och finansiell partner där vi hjälper dig som företagskund att utveckla din verksamhet så att den kan bli framgångsrik. Vi vet att en av nycklarna till att skapa tillväxt kan vara ett professionellt styrelsearbete och att löpande följa och analysera företagets finansiella utveckling. 

Fördelar med Boardeaser

För att stötta ditt företag i styrelsearbetet samt med automatiserad ekonomirapportering har vi etablerat ett samarbete med Boardeaser. Boardeaser är ett företag som erbjuder en molnbaserad tjänst som kan automatisera tidskrävande processer. Boardeaser erbjuder en helhetslösning för styrelsearbete, finansiell rapportering och governance – allt i samma plattform.

 Med Boardeasers lösning kan din vardag förenklas för dig i styrelse och ledning samt kan frigöra tid till bolagsbyggande då du snabbt får en fullständig överblick över din situation. Vill du t ex automatisera bolagets rapportering, kan du koppla företagets ekonomisystem direkt till Boardeaser. Där presenteras bokföringen i överskådliga dashboards och rapporter med uppföljning mot budget, tidigare år och nyckeltal. Du kan också ta fram en anpassad månadsrapport på bara en minut.

Genom att använda Boardeasers verktyg kan rådgivningen stärkas för båda parter. Boardeaser effektiviserar ditt arbete att ta fram till exempel budget och resultatrapporter. Danske Banks rådgivare kan ges tillgång till färskt och djupgående beslutsunderlag – med bättre förutsättning att stötta din affär framåt.

Styrelseportal
Samlar allt på en säker plats och effektiviserar styrelsearbetet i en användarvänlig styrelseportal. Portalen hjälper företag att arbeta strukturerat och ger en överblick i både webbportal samt iPad/iPhone.

Rapportering
Skapar professionella rapporter på under en minut. Verktyget beräknar och presenterar automatiskt data i tydliga grafer och tabeller. Allt som krävs för bolaget är att ladda upp en fil från ekonomisystemet.

Governance
Möjliggör för bolag att alltid vara redo för en due diligence. Boardeasers verktyg kan resultera i en förbättrad värdering av bolaget. Tjänsten hjälper företaget att arbeta lagenligt och håller ordning på de avtal och dokument som fordras för compliance.

Som kund i Danske Bank får du genom vårt samarbete med Boardeaser tillgång till förmånliga erbjudanden:

Helt kostnadsfritt och utan förbindelser får du:

 • Styrelseportal – 6 månader
 • Koncernkonsolidering – 6 månader Komplett, exklusive elimineringar. En timme hjälp med uppsättning ingår.
 • Ekonomianalys – 12 månader
  Automatiserad analys med rapportmall. Framtagen av experter för att snabbt ge dig insikt i din verksamhet. 
 • Digital aktiebok – 4 år
  Smidig aktiebok med tydlig cap table, ägarlista och transaktionshistorik.
  Observera att du som kund tecknar avtal direkt med Boardeaser då det är dem som levererar tjänsterna.

Villkor

Erbjudandet gäller endast nya kunder hos Boardeaser. Ytterligare konsulthjälp för uppsättning offereras i dialog mellan kund och Boardeaser. 

   
     Efter erbjudandet slut gäller följande:

 • Styrelseportal: 30% rabatt på ordinarie pris i 12 månader.
 • Koncernkonsolidering: 30% rabatt på ordinarie pris i 12 månader. Gäller även elimineringar.
 • Danske Bank Ekonomianalys: 30% rabatt på ordinarie pris i 12 månader.

 

 

Information om Boardeaser
Boardeaser är ett snabbväxande SaaS-bolag som med innovation förenklar vardagen för styrelse och ledning. Den molnbaserade allt-i-ett-lösningen används av allt från små föreningar till börsnoterade koncerner. Boardeaser levererar en digital styrelseportal och automatiserar rapportering och koncernkonsolidering. Bolaget utsågs till Di Gasell 2022. 

 Kontakta oss
Vill du veta mer och är en kund i banken? Kontakta din Relationship Manager.

Är du inte kund i banken och vill bli kontaktad för en dialog?

Bli kontaktad för en dialog

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.