Brf Ramselyckan kommer att bestå av totalt 81 bostadsrätter och inflyttningen startar efter sommaren 2023. Det är en del av det nya området Gökegård som växer fram i Öjersjö med drygt 500 nya bostäder omgivna av skog och sjöar. 

– Hållbarhet är en del av vårt DNA och HSB Göteborg har sedan start arbetat brett med sociala frågor och att förbättra miljön för våra boende. När vi började planera de nya bostäderna var det därför naturligt att ansöka om grön finansiering – och här spelar bankerna en viktig roll för omställningen, säger Sofia Åstenius, chef för Finans i HSB Göteborg.

Helhetspaket för gröna lån
HSB hade sedan länge samarbetat med Danske Bank i Göteborg, inte minst kring samfinansieringen HSB Dela där man hjälper unga in på bostadsmarknaden. Nu kunde Danske Bank också erbjuda ett helhetspaket för grön finansiering av hela det nya byggprojektet tillsammans med ett erbjudande om gröna bolån.

– De rabatter man får med gröna lån är så klart ett incitament men samtidigt bara en pusselbit bland många andra. I dag är våra boenden väldigt miljömedvetna och vill bidra till en mer hållbar värld. Att HSB Göteborg då fått gröna lån för Brf Ramselyckan blir en bekräftelse på att vi arbetar på rätt sätt – och att vi aktivt bidrar i samhället, säger Sofia. 

Certifiering är nyckeln
Miljöcertifieringen är nyckeln till de gröna lånen. Förutom Svanen arbetar HSB centralt också med certifieringen Miljöbyggnad Silver och de interna målen har flyttats fram så att hela HSB ska vara klimatneutralt (nettonoll) år 2040.

Bakom certifieringarna ligger en rad olika satsningar för att minska fastigheternas och de boendes miljöpåverkan. Det handlar om solceller på taket, bergvärme för uppvärmning och omfattande energieffektiviseringar. 

I september 2021 invigde HSB sin stora solcellspark i Strängnäs som kommer att försörja HSB:s fastigheter med solel. HSB Göteborg har köpt in sig i parken som i ett första skede täcker förbrukningen för sina hyresfastigheter, men som i en förlängning även kommer att erbjudas bostadsrättsföreningarna.

– Vid nyproduktion bygger vi alltid in hållbarhet redan från början, men det är viktigt att också befintliga bostadsrättsföreningar kan ställa om. Där arbetar vi med att de som börjat förflyttningen ska få fler incitament att fortsätta arbeta med hållbarhet, berättar Sofia.

Sofia har tre bra tips för andra som vill ansöka om gröna lån:

  • Sätt mål för ert hållbarhetsarbete och gör beräkningar så att ni ser effekterna
  • Gör saker mer synliga genom att mäta t.ex. hur mycket man förbrukar i trappuppgången och hur vädret påverkar energiåtgången
  • Gå igenom certifieringskraven och ta en diskussion med banken om vilka ambitionerna är och hur långt ni har kommit

Vill du veta mer om våra gröna lån? Välkommen att kontakta Danske Bank på 0752-484 484.