Billeasing företag - vanliga frågor och svar!

Att leasa tjänstebil är för de allra flesta företag det mest förmånliga alternativet för att få tillgång till bil. I denna guide har vi samlat svar på vanliga frågor som företagare kan ha angående att just leasa företagsbil.


Vad är leasing?

 Leasing är en form av hyra som innebär att man under en period hyr exempelvis en bil mot en månadskostnad. För företag ger leasing en bättre likviditet då kostnaden för bilen sprids ut över tid, istället för att spendera en stor summa vid samma tillfälle. 

Mer om bilfinansiering

Vad är operationell leasing vs. finansiell leasing?
Det finns två olika typer av leasing; operationell leasing och finansiell leasing. Vilken form som passar vilket företag beror på hur mycket företaget vill fastställa sina kostnader. Dessa två alternativ skiljer sig åt i leasingavtalet både vad det gäller form och bokföring. Nedan går vi igenom de två alternativen.  

Vad är operationell leasing?
Operationell leasing innebär att leasingföretaget har ansvar för bilen när den är uthyrd. De flesta kostnaderna som rör bilen ingår i månadskostnaden däribland försäkring, service, reparation, däck och däckhantering. Operationell leasing innebär också att kunden inte har någon restvärdesrisk. Vid avtalstidens slut lämnar man tillbaka bilen till leasingföretaget. Slitage och övermil regleras på slutavräkningen och bekostas av leasing tagaren. 

Vad är finansiell leasing?
I Sverige är finansiell leasing det vanligaste alternativet till billeasing. Likt operationell leasing betalar kunden en leasinghyra till leasingföretaget. Skillnaden blir att i denna form har kunden ansvar för restvärdesrisken under leasingperioden. Finansiell leasing innebär att företaget står för de faktiska kostnaderna för underhåll och övriga bilrelaterade kostnader under avtalets löptid. Finansiell leasing är en flexibel leasing form där du själv väljer försäkringsbolag, däcksfirma, serviceavtal mm. Efter avtalstidens slut har leasetagaren möjlighet att anvisa köpare av bilen och eventuell överskott tillfaller leasetagaren.

Hur fungerar moms vid företagsleasing? 
En stor fördel med att leasa sina tjänstebilar är att halva momsen på leasingavgiften normalt är avdragsgill, till skillnad från bilköp där hela momsen måste betalas.

 

Leasa eller köpa företagsbil? 

Vi på Danske Bank kan hjälpa dig och ditt företag med både bilfinansiering och leasing. 

Bilfinansiering   Företagsleasing

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.