Vad kostar det att leasa bil för företag?

Det finns många företag som i sin verksamhet har behov av bil och i dessa fall kan leasing vara ett fördelaktigt alternativ. Rent ekonomiskt är det fördelaktigt eftersom företagare kan dra av halva momsen för leasingkostnaden. Som företagare kan du med hjälp av leasing fokusera på kärnverksamheten istället för att lägga ner den tid och de resurser som ett bilägande för med sig.


Vad kostar leasing av bil?
Hur mycket leasing kostar för ett företag beror på många olika faktorer, där inköpspris, löptid och restvärde har stor betydelse. Andra faktorer som spelar in är även vilken typ av leasing ni väljer och vad som ingår eller inte ingår i ert avtal. 

Kalkyl för företagsleasing av bil 
Här nedan hittar du ett exempel på en kalkyl för bil leasing på en personbil som kostar 350.000 kronor med ett restvärde på 50% och leasingperiod på 36 månader. 

Pris (inkl moms) 350.000 kronor
Moms
 70.000 kronor
Leasingtid 36 månader
 Restvärde
50%
Leasingavgift (exkl. moms)
4.410 kronor
 ½ moms leasingavgift
551 kronor
Total månadsavgift 4.962 kronor

Vid leasing periodens slut

När leasingperioden väl har nått sitt slut har du som företagare eventuellt möjligheten att köpa ut den bil du har leasat eller anvisa en köpare. Alternativt kan du i de flesta fall välja att förlänga avtalet med 12 månader i taget. Om du ska köpa ut leasingbilen gäller samma avdragsregler som vid vanliga bilköp. Det vill säga att den moms som du betalar vid utköpet är moms på bilens inköpspris och inte på leasingavgiften. Av den anledningen gäller samma avdragsförbud vid köp av leasingbil som vid andra bilköp. 

Leasa eller köpa företagsbil? 

Vi på Danske Bank kan hjälpa dig och ditt företag med både bilfinansiering och leasing. 

Bilfinansiering   Företagsleasing

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading