Billeasing - så fungerar det steg för steg!

Många företag har behov av fordon i verksamheten och då är företagsleasing ett förmånligt alternativ. Anledningen till att leasing har blivit så populärt har med de många fördelarna som företagsleasing har. Dels är halva momsen på leasingavgiften avdragsgill och dessutom binds inget eget kapital. I denna guide förklarar vi hur företagsleasing fungerar rent praktiskt.Innan och under företagsleasingen
Innan företagsleasingen drar igång och ni får tillgång till bilen eller bilarna behöver vissa praktiska delar vara på plats. Under leasingperioden är det också viktigt att känna till regler för hur bilen får och inte får användas utanför arbetstid. Här kommer en summering av de vanligaste momenten ni bör känna till.

Val av leasingbil
Det första steget i processen är att ta kontakt med den leasinggivare som ni önskar att leasa från. Ni får välja vilken bil eller vilka bilar ni önskar leasa och under hur lång tid ni önskar leasa. Därefter får ni besked om er leasingavgift, det vill säga den månatliga kostnaden som ni betalar för leasingen.

Våra tjänster inom företagsleasing

Skriva på leasingavtal
När både leasinggivare och leasingtagare är överens sluts ett så kallt leasingavtal som avser hela leasingperioden samt andra detaljer över vad som ingår och inte i avtalet. Se till att läsa igenom villkoren noggrant!

Betala första leasingavgiften
När avtalet är signerat av båda parter startar leasingperioden och ni får tillgång till era bilar. Det förekommer ofta att den första leasingavgiften är en förhöjd avgift som fungerar som säkerhet för leasinggivaren och bilarna. Fördelen, för leasingtagaren, med den första förhöjda avgiften är dels att halva momsen är avdragsgill. Dessutom blir den månatliga kostnaden lägre under resterande månader.

Bilen får en leasingspärr
När en leasingbil hyrs ut sätts en så kallad leasingspärr in på bilen, det är en markering som visar att bilen redan är uthyrd. Detta för att undvika att bilen säljs vidare eller hyrs ut utan tillstånd från leasinggivaren.

Leasingbilen kan börja användas i verksamheten
Det är viktigt att komma ihåg att en firmabil som enbart användas verksamheten ska hämtas och lämnas vid företagets lokaler vid början och slut på arbetspassen. Undantaget för denna regel är att använda bilen för privat bruk i ringa omfattning, motsvarande högst 10 tillfällen per år med en total maximal körsträcka på 100 mil.

Regler för användning för privat bruk
Om bilen används i större omfattning för privat bruk anses det som en förmån som ska beskattas med en så kallad förmånsskatt. I dessa fall kan bilen kallas för förmånsbil. Hur hög förmånsskatten är beräknas på bilens pris, inklusive extrautrustning.

När leasingperioden är slut
Vad händer efter att leasingperioden är över? Det beror på vilken typ av leasing du har valt, det skiljer sig alltså åt mellan finansiell- och operationell leasing. Här är skillnaden.

Vid finansiell leasing
Vid finansiell leasing står leasetagaren för restvärdesrisken. Detta innebär att vid avtals tidens slut får man som leasetagare anvisa en köpare av bilen. Eventuellt överskott vid försäljning av bilen tillfaller leasetagaren. I vissa fall kan det även vara möjligt att förlänga leasingperioden eller överlåta leasingavtalet till annan part.

Vid operationell leasing
Däremot vid operationell leasing tar leasinggivaren tillbaka fordonet direkt efter periodensslut. Det innebär att leasingtagaren inte har någon restvärdesrisk, det vill säga inte blir betalningsskyldig till leasinggivaren. Det kan dock tillkomma kostnader för eventuella övermil eller onormalt slitage.

Leasa eller köpa företagsbil? 

Vi på Danske Bank kan hjälpa dig och ditt företag med både bilfinansiering och leasing. 

Bilfinansiering   Företagsleasing

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.