Bankinitiativet Hållbar byggbransch

 

Danske Bank är en av grundarna till bankinitiativet ”Hållbar byggbransch” som förväntas bidra till sund konkurrens och motverka missförhållanden i byggbranschen.


Missförhållandena i byggbranschen drabbar seriösa aktörer, konsumenter och samhället i stort genom snedvriden konkurrens, uteblivna skatteintäkter och bristfälliga arbetsförhållanden. 

Bankinitiativet Hållbar Byggbransch har i nära samverkan med bygg- och fastighetsbranschen resulterat i gemensamma särskilda villkor i bankernas kreditgivning som för kund innebär krav på ökad kontroll i alla entreprenörsled. Villkoren ska tillämpas vid finansiering av ny-, till- och ombyggnation inklusive markanläggning och infrastruktur.

Beställare och byggbolag som ansöker om finansiering måste följa de särskilda villkoren. Bland annat måste alla kontrakterade entreprenörer inneha F-skattsedel och inte ha obetalda skatteskulder. Fysisk närvaro på byggarbetsplatser ska också dokumenteras med hjälp av elektroniska personalliggare. På så sätt bidrar Danske Bank till en mer sund och rättvis byggbransch där utlånade pengar inte används för att finansiera kriminalitet och skattefusk.

De särskilda villkoren tillämpas från och med 27 november 2023 och gäller inledningsvis alla nya lån avseende byggnation över 50 miljoner kronor. Från och med 1 november 2024 är avsikten att villkoren ska gälla för alla lån avseende byggnation över 10 miljoner kronor. 

För mer information läs här  Bankinfrastruktur.

a27718f0-8574-41f3-9e81-40ca75a8705e

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.