Uppdatering av personuppgifter för fullmaktshavare

I detta webbformulär kan du som är tysk kontofullmaktshavare uppdatera dina personuppgifter.

Om du behöver hjälp med att uppdatera din information i formuläret, eller har frågor relaterat till detta, vänligen kontakta (+45) 4514 7089 mellan 9-16 CET. Vi kan hjälpa dig på danska och engelska. Vänligen observera att det förekommer en kort handläggningstid från att du tillhandahåller oss uppgifterna och tills att den faktiska uppdateringen i våra system sker. Visa detta formulär på engelska