Uppdatering av personuppgifter för fullmaktshavare

I detta webbformulär kan du som är tysk kontofullmaktshavare uppdatera dina personuppgifter.

Om du behöver hjälp med att uppdatera din information i formuläret, eller har frågor relaterat till detta, vänligen kontakta +45 45 14 83 24 mellan 9-16 CET. Vi kan hjälpa dig på engelska. Vänligen observera att det förekommer en kort handläggningstid från att du tillhandahåller oss uppgifterna och tills att den faktiska uppdateringen i våra system sker. Visa detta formulär på engelska

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading