Open Banking

Nästa generations Open Banking inom ramen för PSD2.

Danske Bank tar Open Banking till nästa nivå och erbjuder tre öppna APIer med gemensam accesspunkt till all nordisk bankdata. Samtidigt lanserar banken en unik plattform, Developer Playground, där utvecklare kan testa sina idéer och ta fram prototyper och koncept i en virtuell bankmiljö med tillgång till data utan komplicerade auktoriserings- och autentiseringsflöden. Danske Banks ambition är att utveckla erbjudandet över tid och skapa intressanta samarbeten för att erbjuda marknaden innovativa lösningar. 

Läs mer om PSD2

Developer Playground

– Lanseringen av Danske Banks Developer Playground stärker vår Open Banking strategi, och vår ambition är att Developer Playground ska få samma ledande ställning bland utvecklare som vår plattform The Hub har för de startup-företag som söker finansiering och kompetens. Vi vill stärka det nordiska fintechekosystemet  för att skapa utrymme för nya digitala produkter och tjänster.

Berit Behring, tidigare VD för Danske Bank Sverige.

Till Developer Playground

Open banking

Frågor & svar

 • Vad är Open Banking?
  Open Banking innebär att alla banker i enlighet med PSD2 direktivet ger tredjepartsleverantörer tillgång till kontoinformation via sk APIer i syfte att främja utvecklingen och utbudet av nya finansiella funktioner och appar. De API:er som används i Open Banking gör det möjligt att dela finansiell information elektroniskt och säkert under förutsättning att kundens tillstånd inhämtats.
 • Kommer Danske Bank att uppfylla kraven när vår Open Banking-lösning lanseras?
  Ja, vi kommer att vara redo. Danske Banks Open Banking-lösning ger tredjepartaktörer tillgång till nordisk data via en gemensam accesspunkt, vilket är unikt. 
 • När lanseras Danske Banks nya Open Banking-lösning?
  API:erna för PSD2 blev offentliga den 14 september, men vi fortsätter utveckla våra erbjudanden och allt eftersom marknaden och efterfrågan utvecklas. 
 • Vad erbjuder Danske Bank?
  Danske Banks har som ambition att inte bara att uppfylla minimikraven inom PSD2 utan också ta en tydligare position i Fintech-ekosystemet. Det gör vi genom att lansera en unik plattform, ”Developer Playground” där Fintechbolag kan testa sina idéer och koncept på ett tidigt stadium i en säker testmiljö där man kan ansluta sig till bankens test-API:er. 
 • Vad är Developer Playground?
  Utan att bli för teknisk är ”Developer Playground” i grund och botten en plattform där utvecklare enkelt kan skapa prototyper av appar i en miljö som simulerar en bank. De typer av data och funktioner som utvecklarna behöver från sin egen virtuella bank tillsammans med de lösningar de skapar ger oss möjlighet att få ovärderliga insikter. Vi kan identifiera intressanta lösningar på ett tidigt stadium och ha möjlighet att integrera intressanta lösningar. 
 • Vad är skillnaden mot tekniken för "skärmskrapning" som används på marknaden idag?

  Du kanske redan använder tjänster och verktyg för att hantera din personlig ekonomi (PFM, personal financial management) eller vår egen Aggregator som du finner i mobilbanken. Den första generationen PFM-appar, som även kallas kontoaggregatorer, kräver att kunderna anger samma användarnamn och lösenord som de använder för att logga in på sitt bankkonto. Tidigare var detta oreglerat – men med det nya direktivet blir det reglerat. API:baserade appar får exakt åtkomst till den data som behövs i realtid (t.ex. kontosaldo eller information om specifika transaktioner). 

  Dessa API:er (Application Programming Interface) ger tredje part åtkomst till finansiell information på ett säkert, kontrollerat och effektivt sätt. Varje API representerar själv ”anslutningen” till Danske Bank och kan bara fylla ett angivet syfte. Till exempel kan en API ge tredje part möjlighet att (endast) inleda betalningar för en kunds räkning och en annan kan ge åtkomst till (endast) transaktionsdata eller det aktuella saldot. Genom att skapa API:erna är vi i den unika positionen att både driva på och styra utvecklingen av nya appar och tjänster. 

 • Kan något fintechbolag kräva kunddata via Danske Banks API:er?

  Alla företag som certifierats av den lokala finansinspektionen kan använda våra API:er som omfattas av PSD2 direktivet.  De behöver dock alltid kundens uttryckliga samtycke för att komma åt data. 

  Eftersom Developer Playground är en separat del av utvecklarportalen som är helt avskild från Danske Banks infrastruktur, kan alla komma åt den.