Vad är skuldsättningsgrad?

Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som mäter hur stora räntebärande skulder ett företag har i förhållande till det egna kapitalet. Det visar alltså hur stor del av bolagets tillgångar som har finansierats med lån i förhållande till ägarnas egna pengar.

 

Vad används skuldsättningsgraden till?

Nyckeltalet skuldsättningsgrad används i huvudsak för att bedöma den finansiella risken i ett bolag. När skuldsättningsgraden överstiger 1 innebär det att skulderna överstiger det egna kapitalet i bolaget. Nyckeltalet är nära kopplat till ett annat mått som kallas soliditet. Ett bolag som har en hög skuldsättningsgrad kommer per automatik att ha en låg soliditet och vice versa.

 

Hur beräknas skuldsättningsgrad?

Du kan få fram ett företags skuldsättningsgrad genom att räkna ut kvoten mellan skulder och eget kapital.

Skuldsättningsgrad = Skulder / Eget kapital

Exempel:

Säg att ett bolag har skulder på 1.000.000 kr och ett eget kapital på 750.000 kr. Det ger dem en skuldsättningsgrad på 1.000.000/750.000 = 1,3 eller 130%.

 

Vill du räkna ut din skuldsättningsgrad med hänsyn till obeskattade reserver ser formeln något annorlunda ut. Då räknar du istället på:

Skuldsättningsgrad = Justerade skulder / Justerat eget kapital

 

Vad är en bra skuldsättningsgrad?

När du bedömer vad som är en bra eller dålig skuldsättningsgrad är det viktigt att komma ihåg att siffrorna kan skilja sig åt beroende på vilken bransch du tittar på. Investeringstunga branscher, som till exempel fastighetsbolag, tenderar att ha en högre skuldsättningsgrad än andra bolag. En hög skuldsättningsgrad behöver därför inte alltid vara något dåligt. Det finns många bolag som går bra och har ett stadigt inflöde av intäkter, även fast de har en hög skuldsättningsgrad.

För att kunna göra en bedömning mellan tummen och pekfingret, så brukar man tala om följande procentsatser som rimliga skuldsättningsgrader.

  • 1-1,5 % för vanliga bolag
  • 2 % för industribolag, finansbolag och investeringstugna bolag

Så kan du resonera kring skuldsättningsgraden

En hög skuldsättningsgrad kan signalera att bolaget är exponerat för en stor finansiell risk. Det kan därför vara en sådan sak som gör att investerare drar öronen åt sig. Men för att göra en komplett bedömning behöver man även titta på andra nyckeltal. En låg skuldsättningsgrad behöver nämligen inte heller vara bra. Genom att ta lån får företag en hävstång och därmed mer potential att växa. När risken ökar så gör även tillväxtmöjligheterna det.