Beställ engagemangsspecifikation för nedanstående bolag


Mottagarinformation

Genom att tillhandahålla personuppgifter nedan samtycker jag/bekräftar jag att personen nedan lämnat sitt samtycke:
(i) till att Danske Bank A/S eller något av dess dotterbolag behandlar personuppgifterna i syfte att sammanställa engagemangsspecifikationer,
(ii) till överföring av personuppgifter mellan enheter som tillhör Danske Bank-koncernen i syfte att sammanställa engagemangsspecifikationer, samt till andra tredje parter inom EES för bekräftelse av personens identitet.

Lägg till mottagare

Om du önskar beställa Audit Letter för mer än en kund/ett företag, vänligen ange övriga kundnummer i kommentarsfältet.

* Ladda upp fullmakt och eventuella filer

Nedan laddar du upp fullmakt som styrker din beställning.

Tryck på "Skicka" när du har laddat upp alla filer och är klar med din beställning.

Total filstorlek max. 34 MB. Filtyper: Word, Excel, PDF, TXT, JPG och PNG.

Uploaded files

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.