Beställ engagemangsspecifikation för nedanstående bolag

 Ange giltigt organisationsnummer
 Ange giltigt personnummer

Mottagarinformation

Genom att tillhandahålla personuppgifter nedan samtycker jag/bekräftar jag att personen nedan lämnat sitt samtycke: (i) till att Danske Bank A/S eller något av dess dotterbolag behandlar personuppgifterna i syfte att sammanställa engagemangsspecifikationer, (ii) till överföring av personuppgifter mellan enheter som tillhör Danske Bank-koncernen i syfte att sammanställa engagemangsspecifikationer, samt till andra tredje parter inom EES för bekräftelse av personens identitet.

 Ange giltigt personnummer
Om du önskar beställa Audit Letter för mer än en kund/ett företag, vänligen ange övriga kundnummer i kommentarsfältet.

*Ladda upp fullmakt och eventuella filer

Nedan laddar du upp fullmakt som styrker din beställning.

Du kan ladda upp max 10 filer och de måste vara i något av följande format: docx/doc, Excel/xlsx/xls, pdf, tekst/txt, jpeg/jpg, png eller gif. Notera att maximal storlek per fil är 4MB.

Tryck "Ladda upp filer" för att söka efter filer. Du kan bara välja en fil åt gången och det kan ta ett par sekunder innan filen laddas upp.

Tryck på "Skicka" när du har laddat upp alla filer och är klar med din beställning.

File Size Exceeds the Limit
Ta bort File Size Exceeds the Limit
Genom att trycka på “Skicka” accepterar du att ovan information skickas till Danske Bank.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.