Nya företagspriser

Nedanstående priser börjar gälla från 1 januari 2020

 

 Tjänster  Nuvarande pris (SEK)  Nytt pris (SEK)
Inbetalningar  
Redovisning via internet, per betalning1,501,75
Mottagaravgift per inbetalning1,501,75
Utbetalningar  
Transaktionsavgifter per avgående betalning1,501,75
Kontoinsättning utan avisering1,501,75
Löneinsättning1,501,75
In- och utbetalningar Utland  
EU-betalning*21,75
SEPA Instant*Ny produkt1,75
 Checkbetalning 300 500
Business Online/District  
Girering BankGiro SEK, per betalning1,501,75
Kontoöverföring - svensk express 250350
Lön, per betalning1,501,75

*Gäller från 20191215

Klicka här för att gå tillbaka till vår nuvarande prislista