Nya företagspriser

Nedanstående priser börjar gälla från 1 januari 2018

 

 Tjänster Nuvarande pris (SEK)  Nytt pris (SEK)
 Paket och konton  
 Företagskontopaket** 2.900,00 3.050,00
 Valutakonto 500,00 600,00
 Inbetalningar via Bankgirot  
 Redovisning på papper per inbetalning 3,00 5,00
 Insättningsuppgift på papper per försändelse 25,00 50,00
 Filöverföring per fil/Ankommande betalningar/Autogiro 10,00 12,50
 Leverantörsbetalningar via Bankgirot / Business Online  
 Kontantutbetalningsavi / Kontoöverföring med avi 25,00 35,00
 Filöverföring 10,00 12,50
 Återredovisning på papper per försändelse 15,00 20,00
 Ankommande Utlandsbetalning  
 SEPA Direct Debet 3,00 2,00
 Avgående Utlandsbetalning / Tilläggstjänster  
 Betalningstyp OUR (samtliga kostnader betalas av avsändaren) 200,00 250,00
 Request for transfer MT 101  
 Uppläggningsavgift per konto/kund/land (MT 101) 2500,00 3500,00 
 För ytterligare konto/styck (konton kopplade till ankommande MT 101) 250,00 1000,00
 Business Online  
 Manuell ändring av användarbehörighet / Uppdrag lämnas till banken  500,00 750,00
 Kontoöverföring Svensk Express 200,00 250,00
 Notifiering 3,00 2,00
 Rapporter  
 Kontoutdrag på papper 25,00 50,00
 Manuella Uppdrag  
 Inlösen av Postväxel 60,00 100,00
 Utskrift av Postväxel 60,00 100,00
 Företagsgiro  
 Årsavgift företagsgiro, ett häfte betalningsorder med kuvert ingår 2500,00 3000,00
 *Avtalspriser påverkas ej
 **Frigräns med 53 fria filer borttagen
  

 

Klicka här för att gå tillbaka till vår nuvarande prislista