Nya företagspriser

Nedanstående priser börjar gälla från 1 januari 2020

 

 Tjänster  Nuvarande pris (SEK)   Nytt pris (SEK)
Inbetalningar    
Redovisning via internet, per betalning 1,50 1,75
Mottagaravgift per inbetalning 1,50 1,75
 Autogiro 1,80 2
Utbetalningar    
Transaktionsavgifter per avgående betalning 1,50 1,75
Kontoinsättning utan avisering 1,50 1,75
Löneinsättning 1,50 1,75
In- och utbetalningar Utland    
EU-betalning* 2 1,75
SEPA Instant* Ny produkt 1,75
 Checkbetalning  300  500
Business Online/District    
Girering BankGiro SEK, per betalning 1,50 1,75
Kontoöverföring - svensk express  250 350
Lön, per betalning 1,50 1,75

*Gäller från 20191215
Priset för EU betalningar har anpassats i Polen, UK, Danmark och Tyskland. Se respektive lands prislista för mer information. 

Klicka här för att gå tillbaka till vår nuvarande prislista