Ny lagsiftning träder i kraft 1 juli 2020

Ny lagstiftning träder i kraft 1 Juli 2020. Den ålägger betaltjänstleverantörer (bl.a. banker) att tillse att deras företagskunder i sin tur presenterar olika betalningssätt för sina slutkunder (som är konsumenter), i en viss ordning, när de erbjuder en så kallad ”online check out”. Betalningssätt som inte innebär att en kredit lämnas ska presenteras före betalsätt som innebär att en kredit lämnas och om det finns flera betalningssätt, ska ett alternativ som innebär att en kredit lämnas inte vara förvalt. 

Då en betaltjänstleverantör (t.ex. bank) inte själv styr över den företagskundens rangordning av betalningsalternativ, kommer detta ansvaret att regleras i bankens villkor mot företagskunden. Danske Bank erbjuder för närvarande enskilda näringsidkare ”Swish Företag” i Hembanken. Därför har Danske Bank uppdaterat detta villkor med det nya ansvaret. Den nya skrivningen i nämnda villkor träder ikraft 1 Juli 2020 och kommer återfinnas i ”Swish Företag”, (p.5 sista stycket). Uppdateringen är utformat på detta sätt och lyder: 

”Om flera betalningssätt presenteras online, ska de betalningssätt som innebär att en kredit inte lämnas, visas först. Dessutom, om det finns flera betalningssätt, får inte det alternativ som innebär att en kredit lämnas, vara förvalt.” 

Har du denna tjänst och önskar säga upp densamma med anledning av ovan villkorsändring, är du välkommen att kontakta Danske Bank innan 1 Juli 2020. 

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.