Legitimation

Varför ska jag svara på frågor om hur jag använder banken och visa legitimation med bild och adress?

Vi samlar in uppgifter om dig som kund för att få en tydlig bild av din situation så att vi får en bra utgångspunkt och kan ge dig så bra service som möjligt. Dessutom är uppgifterna nödvändiga för att uppfylla myndigheternas krav.

Bankerna spelar nämligen en viktig roll för att förhindra penningtvätt och finansiering av kriminalitet och terror. Därför är vi skyldiga att dokumentera våra kunders identitet och sätt att använda banken på.

När du blir kund hos oss kommer vi därför att ställa bl.a. följande frågor till dig:
  • Hur kommer du att använda oss som bank?
  • Kommer du att överföra pengar till utlandet?
  • Har du många kontantbetalningar?
Alle uppgifter som du lämnar till oss behandlas självklart med sekretess.

Ibland är de uppgifter vi har om våra kunder inte korrekta eller uppdaterade, så även om du har varit kund hos oss i många år följer vi löpande upp dem och det kan hända att vi kontaktar dig för at ställa frågor om ditt sätt att använda banken på.

Vi kontaktar just nu några av våra kunder och ber dem att kontakta oss om vi inte kunnat nå dem per telefon

Kontakta oss om du har frågor

Kundservice
Vardagar 09:00 - 16:00Starta chatt
Teknisk support
Business Online support:
Vardagar 09:00 - 16:00


Starta chatt
Chatta med oss här. Har du specifika frågor om ditt engagemang? Var då beredd på att kunna verifiera din identitet med hjälp av t.ex. bank-id, så ska vi försöka hjälpa dig på bästa sätt.
  • Ring
  • Hitta
    Hitta kontor eller uttagsautomat

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.