Vi samlar in uppgifter om dig som kund för att få en tydlig bild av din situation så att vi får en bra utgångspunkt och kan ge dig så bra service som möjligt. Dessutom är uppgifterna nödvändiga för att uppfylla myndigheternas krav.

Bankerna spelar nämligen en viktig roll för att förhindra penningtvätt och finansiering av kriminalitet och terror. Därför är vi skyldiga att dokumentera våra kunders identitet och sätt att använda banken på.

När du blir kund hos oss kommer vi därför att ställa bl.a. följande frågor till dig:
  • Hur kommer du att använda oss som bank?
  • Kommer du att överföra pengar till utlandet?
  • Har du många kontantbetalningar?
Alla uppgifter som du lämnar till oss behandlas självklart med sekretess.

Ibland är de uppgifter vi har om våra kunder inte korrekta eller uppdaterade, så även om du har varit kund hos oss i många år följer vi löpande upp dem och det kan hända att vi kontaktar dig för att ställa frågor om ditt sätt att använda banken.

Vi kontaktar just nu några av våra kunder och ber dem att kontakta oss om vi inte kunnat nå dem per telefon.