Information gällande den nuvarande situationen i Ukraina och Ryssland 

Danske Bank följer noga situationen i Ryssland och Ukraina. Införandet av internationella sanktioner och deras potentiella påverkan på de nordiska länderna och marknaderna kan komma hastigt, vilket kräver extra bevakning. Danske Bank ser läget som extremt föränderingt, och vi förväntar oss att ytterligare sanktioner och restriktioner kan komma att införas under de kommande timmarna, dagarna och veckorna.

Den 21 februari 2022 erkände Ryska Federationen två separatistiska pro-ryska regioner i östra Ukraina som oberoende: Folkrepubliken Donetsk (DNR) och Folkrepubliken Luhansk (LNR). Den 24 februari 2022 har Ryssland lanserat vad som verkar vara en storskalig attack mot Ukraina, både i de territorier som de så kallade DNR och LNR gör anspråk på, såväl som i alla andra ukrainska regioner. Rysslands agerande har fördömts av stora delar av det internationella samfundet, inklusive Förenta Nationerna (FN), Europeiska Unionen (EU), USA och Storbritannien. Stora aktörer, inklusive USA, EU och Storbritannien, har infört nya sanktioner mot Ryssland efter den senaste händelseutvecklingen. Det förväntas att allt kraftigare sanktioner kommer att införas som svar på utvecklingen framöver.

Danske Banks hållning:

I linje med vår policy för finansiell brottslighet följer Danske Bank relevanta sanktioner i alla jurisdiktioner där vi är verksamma eller har exponering. Vi iakttar sanktioner från FN, EU och Storbritannien samt USA:s sanktioner i den mån de har relevanta konsekvenser för koncernens affärsverksamhet. Dessutom kan vi anta ytterligare restriktioner baserat på generella risker för ekonomisk brottslighet.

Översikt över de senaste sanktionerna

På danskeci.com finns den senaste informationen kring sanktionerna.
Läs mer om sanktionerna här 

Betalningar som rör Ryssland, Belarus och icke-ukrainska regeringskontrollerade områden och regioner i Ukraina

Den pågående instabila situationen som orsakats av kriget i Ukraina och de påföljande ekonomiska sanktionerna gör det allt svårare för oss att bistå våra kunder med deras betalningar som omfattar Ryssland, Belarus och icke-ukrainska regeringskontrollerade områden och regioner i Ukraina.

För att fokusera vårt arbete på att hjälpa kunder som redan har skickat betalningar eller där banken har mottagit inkommande betalningar som rör dessa länder och regioner – samtidigt som vi alltid ska se till att följa sanktionerna – har Danske Bank beslutat att för närvarande inte behandla nya betalningar som involverar Ryssland, Belarus och icke-ukrainska regeringskontrollerade områden och regioner i Ukraina.

Trots att vi är medvetna om att situationen för våra kunder kan vara mycket svår har vi fattat detta beslut för att minska osäkerheten kring hanteringen av betalningarna.

Vad betyder det för våra kunder?
Nya betalningar till eller från Ryssland, Belarus och icke-ukrainska regeringskontrollerade områden och regioner i Ukraina kommer inte att behandlas.
Även om vi gör vad vi kan under dessa svåra omständigheter kan vi fortfarande inte garantera att befintliga betalningar kommer att genomföras. För vissa befintliga betalningar tar bearbetningen längre tid än vanligt och våra kunder kan bli ombedda att lämna ytterligare information, medan andra betalningar kommer att avslås.
Vi fortsätter att följa utvecklingen noga och arbetar hårt för att anpassa vårt stöd när omständigheterna förändras.

Clearing av ryska rubel (RUB)

Med nuvarande sanktioner och befintliga bankrelationer kan Danske Bank fortfarande cleara transaktioner i RUB. Eftersom detta dock är en komplex och oförutsägbar situation förväntar vi oss att detta kan förändras, och transaktioner som involverar Ryssland och Ukraina kan för närvarande inte garanteras.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.