Moment 22 för bolagsaffärer
– ketchupeffekt att vänta 2021
Både köpare och säljare står redo, men har fastnat i ett moment 22.
– Vår syn är att det kommer att lossna under andra halvan av 2021 och att vi då får se många bolagsförvärv, framför allt inom branscher som påverkats starkt av pandemin, säger Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad Danske Bank.

Covidkrisen fortsätter att pressa företagen hårt, och bolag inom många branscher har upplevt en minskad omsättning och en osäker marknad. Samtidigt finns tydliga signaler på att marknaden för bolagsförvärv börjar röra på sig efter en avvaktande period.

– Många köpare ser möjlighet att under den pågående pandemin göra bolagsförvärv med en kraftig rabatt, eftersom bolagets värde kan vara påverkat av den rådande marknadssituationen. Det här gäller inte minst de branscher som påverkats direkt av pandemin – som hotell, restaurang, verksamheter kopplade till turism och tjänsteproducerande företag som konsulter, säger Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad Danske Bank, och fortsätter:


– En svag krona kan öka aptiten hos internationella köpare, men under hösten har vi sett en kronförstärkning så det är inte riktigt lika förmånligt.

Säljarna grundar priset på goda prognoser
Många ägare i de mindre ägarledda företagen som blivit lite till åren har gått i successionstankar redan före pandemin, men har avvaktat ett bättre marknadsläge.
– Har man varit på väg att sälja innan pandemin och om man dessutom har haft det tufft under krisen – ja, då är intresset för att göra en exit extra starkt just nu. Men trots att det både finns intresserade köpare och säljare råder ett slags moment 22.
 
– Mentalt lever säljande bolag kvar med de höga priser som pressades upp under flera år av stor efterfrågan och låga räntor då många branscher gick för högtryck. Nu vill de inte grunda prislappen på svajiga och osäkra 2020, utan på en offensiv prognos för 2021 stärkt av vaccinhoppet.


Köparna hoppas kunna göra klipp

Samtidigt ser köparna möjligheter att dra nytta av osäkerheten, de minskade omsättningarna och den låga efterfrågan – och vill göra klipp.

– Köparna ser orosmolnen på marknaden och vill inte betala för något som kan vara ett luftslott. Därtill är analysunderlaget mer komplext idag, vad är egentligen rätt pris för verksamheten? Det finns flera frågetecken i ekvationen.

En avgörande fråga är när branscher som påverkats direkt av pandemin, tack vare vaccinet kommer tillbaka till normalläge.
– Och vad är det nya normala? Det styrs av hur vårt konsumtionsbeteende förändrats och vad som blivit norm. Kommer vi till exempel att resa både i jobbet och privat som förr när pandemin är över?
 
Anders Gullesjö tar en hotellverksamhet med 80 procents beläggning före pandemin som exempel:
– Säg att beläggningen sjunkit till 20 procent. Men vilken beläggningsgrad är det nya normala? Köper du för ett värde på 40 procent och det visar sig att hotellet framåt får lika många gäster som före pandemin – då har köparen gjort en riktigt bra affär.

”Bättre bild andra halvåret 2021”
Enligt Anders Gullesjö är sannolikheten stor att den avvaktande hållningen kommer att leda till en ”ketchupeffekt” av bolagsförvärv andra halvåret 2021.
– Man kalibrerar förväntningarna på både köpar- och säljarsida. När vi passerat halvåret har vi också en bättre bild av utvecklingen och minskat osäkerhetsfaktorn.

Blir det köparna eller säljarna som framför allt får justera sina förväntningar?
– Jag tror på en kombination. Säljarna måste ner i pris så länge som det finns en osäkerhet. Köparna måste frångå den klassiska modellen, där vi värderar bolaget utifrån resultaten de senaste tre åren, 2018-2020 – och gå upp något i pris.

Inom vilka branscher kommer vi sannolikt se många förvärv?

– Framför allt de som är direktpåverkade av pandemin: fritid, turism, hotell och så vidare.

Låt extern part värdera
Danske Bank har lång erfarenhet av att vara rådgivare för såväl säljare som köpare vid ett bolagsförvärv.
– Till säljaren är mitt främsta råd att inte binda dig känslomässigt vid ett pris som var aktuellt kanske 2019. Låt en extern part värdera bolaget. Samma råd gäller till köparen: Var nyanserad och saklig i din bedömning. Och det är här vi kommer in. Vi gör värderingar eller ger second opinions på värderingar baserade på framtida kassaflöden där man simulerar både marginaler och omsättning.

Danske Bank ger även second opinions kring hur säljaren strukturerar sin försäljning på bästa sätt för att göra ett så bra upplägg som möjligt.
– Ska du sälja aktierna eller inkråmet, ska du lägga köpeskillingen i så kallade 5:25-bolag vilket ger mindre skatt samtidigt som du binder kapitalet i fem år. Det finns många frågor att ta ställning till, där vi står till förfogande med vår expertis.

Som köpare får du hjälp av Danske Bank med allt från kassaflödesanalys och genomgång av bolagets utvecklingspotential till finansieringen av köpet.

Står ditt företag inför förändringar?

Danske Bank har lång erfarenhet av att vara rådgivare för såväl säljare som köpare vid ett bolagsförvärv. Ring en rådgivare. 

0752-484 484

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.