– På Danske Bank är viljan att hjälpa en otroligt stark drivkraft. Jag uppskattar de långa och djupa relationer man bygger med människorna bakom bolagen när man hjälper dem att navigera i en komplex miljö. Dessutom jobbar vi i team med andra specialister vilket gör arbetet stimulerande och engagerande. Tillsammans kan vi hjälpa kunderna med allt från förmögenhetsförvaltning till skattefrågor och juridik samtidigt som vi lär oss nya saker hela tiden, berättar han.

Med växande bolag och tillgångar följer också många, och ibland väldigt komplexa, ekonomiska och juridiska frågor. På Danske Bank finns Entrepreneur Office som tillgodoser alla aspekter av entreprenörers behov på bästa sätt. Rollen som Private Banker är att ge kunden en helhetsbild och vara den fasta kontaktpersonen. 

Tillsammans med en kapitalförvaltare byggs en strategi för portföljen utifrån kundens behov. Runt kunden finns också ett team av andra specialister inom banken, till exempel företagsrådgivare, M&A-specialister med expertis inom företagsförsäljningar och skattespecialister.

Bankens team agerar både experter och bollplank. En dag kan det vara någon som vill sälja ett företag de byggt upp, eller genomföra ett generationsskifte där barnen har olika önskemål. Nästa kan det vara någon som vill finansiera en satsning eller har en knepig fråga om skatter. 

– Jag får lära känna personer och familjer under många år. Vi ska finnas där om 1 år, om 10 år och om 15 år. Att vara med och utforma en strategi för att hjälpa människor att nå ett mål är otroligt motiverande, säger Michael Bohman.

Förutom att Entrepreneur Office kan hjälpa till med ägar- och förmögenhetsplanering, anpassade finansieringslösningar och ägarskiften, får kunderna också tillgång till digitala mötesplatser och professionella nätverk. Där kan man hitta investerare eller investeringsobjekt, knyta nya kontakter och utbyta värdefulla erfarenheter med andra. 
 

Läs mer och bli Private Banking kund