Våra skattespecialister

Vägledning för dig, din familj och ditt företag. Ta hjälp av våra skattespecialister med gedigen erfarenhet av bland annat ägarledda företag, generationsskiften och företagsöverlåtelser. De flesta val vi gör får ekonomiska effekter. Men det är inte alltid så enkelt att veta hur en optimal lösning kan se ut i din specifika situation. Som Private Banking-kund har du tillgång till våra seniora skattespecialister med gedigen erfarenhet av bland annat ägarledda företag, generationsskiften och företagsöverlåtelser.

Boka möte

Vårt team av specialister hjälper dig utifrån alla relevanta perspektiv kring din ekonomi.

Nino Delac skattespec

Våra skattespecialister kan till exempel vägleda dig kring frågor rörande:

  • Skatteeffekter på både kort och lång sikt
  • Försäljningar av hyres- och skogsfastigheter
  • Försäljningar av fåmansbolag
  • Ägarfrågor i entreprenörsbolag
  • Strategier för så kallade 5/25-bolag
  • Generationsskiften
  • Beskattning av finansiella instrument
  • Val av förvaltningsform för både företag och privatpersoner
  • In- och utlandsflytt

Gruppbild Private Banking

Bli Private Banking-kund hos oss 

Vi hjälper dig att få helhetsperspektiv på din ekonomi och skapa det
utrymme som du behöver för att förverkliga dina visioner.

Boka möte


Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.