Dedikerad Private Banker och team av specialister

På Danske Bank Private Banking använder vi vår expertis för att hjälpa dig att realisera dina visioner. Vi fungerar som din strategiska rådgivare, och vårt team med specialister hjälper dig utifrån alla relevanta perspektiv kring din ekonomi. Oavsett om du vill planera för hur du bäst kan lämna över ditt företag till nästa generation, vill göra skillnad med din förmögenhet eller skapa en plan inför att byta ett aktivt arbetsliv mot pensionering.

Boka möte

Våra team av specialister

private banker

Private Banker

Med utgångspunkt från hela din och din familjs ekonomi hjälper din Private Banker dig att optimera dina tillgångar. Tillsammans med ett team av specialister ser din Private Banker till att du får en helhetsbild på din ekonomi.

Läs mer om vår Private Bankers

Nino Delac Skattespecialist

Skattespecialist

Som Private Banking-kund har du tillgång till seniora skattespecialister med gedigen erfarenhet av bland annat ägarledda företag, generationsskiften och företagsöverlåtelser.

Läs mer om våra skattespecialister

Stefan Nilsson Kapitalförvaltare

Kapitalförvaltare

Din kapitalförvaltare hjälper dig att hitta rätt investeringslösning utifrån dina mål, önskemål och riskpreferenser. Som din sparringpartner får du löpande investeringsråd baserade på bankens rådande marknadssyn.

Läs mer om våra kapitalförvaltare

Client Manager

Vi är experter på daglig ekonomi. Bankärenden ska vara enkelt hos Danske Bank. Din Client Manager hjälper dig med alla vardagsärenden som du inte kan lösa själv via Mobilbanken eller vår hemsida.    

Läs mer om våra Client Managers 


"Jag delade med mig av mina tillgångar för att inte låta pengar bli något som splittrar min familj"

Vi hjälper dig att ställa de rätta frågorna – och hitta svaren på dem

 

  • Hur kan du optimera dina tillgångar för att skapa plats för dina visioner?
  • Hur skyddar du dig och dina arvingar bäst?
  • Överväger du att köpa en bostad eller investera i fast egendom?
  • Matchar din portfölj av investeringar din riskaptit och tidshorisont?
  • Vad får olika val för skattemässiga konsekvenser?
  • Är ditt pensionssparande optimerat?
  • Är det aktuellt att börja planera för ett generationsskifte?

Bli Private Banking-kund

Danske Bank är en av de ledande nordiska aktörerna inom Private Banking. Vi hjälper dig att få helhetsperspektiv på din ekonomi och skapa det utrymme som du behöver för att förverkliga dina visioner.

 

Boka möte


Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.