Dedikerad Private Banker

Som Private Banking-kund tilldelas du en en Private Banker, som hjälper dig att strukturera och optimera dina tillgångar. Du får hjälp med djupgående kunskap och målbaserad rådgivning om dina ekonomiska möjligheter och utmaningar.

 Boka möte

Besluten är dina, men vi är med dig och din familj, oavsett vilket skede i livet du befinner dig i.

private banker

Lösningar anpassade efter dina behov

Med utgångspunkt från dina mål och visioner skapar din dedikerade Private Banker tillsammans med dig en plan för din förmögenhet. Oavsett vilket skede i livet du befinner dig i eller vilka utmaningar du står inför finns vi här för att hjälpa dig att fatta alla viktiga beslut om dina tillgångar. Med lösningar som är anpassade efter dina behov. Vi utgår från ditt liv och dina behov, och de val och möjligheter som påverkar dem. För oss handlar bra Private Banking-rådgivning om att se till helheten. Så att du kan fatta rätt beslut och leva det liv du vill ha. Nu och i framtiden.

Magnus Hoffman Private Banker

Bli Private Banking-kund hos oss

Vi hjälper dig att få helhetsperspektiv på din ekonomi och skapa det
​utrymme som du behöver för att förverkliga dina visioner.

 

Boka möte


Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.